Eisen voor groen gas en uw installatie

Bent u van plan om groen gas in te voeden? Lees aan welke kwaliteitseisen groen gas en uw installatie moeten voldoen.
Afbeelding van biogasleiding. Witte pijp met een gele sticker met de tekst Bio gas erop.

Kwaliteitseisen van groen gas

Het is noodzakelijk dat u uw biogas verbetert en zuivert, zodat er groen gas ontstaat.

Groen gas heeft namelijk dezelfde kwaliteit als aardgas, waardoor we het probleemloos kunnen toevoegen aan het gasnet en het bijvoorbeeld gebruikt kan worden voor gasfornuizen in woningen.

Voldoet uw gas niet aan de kwaliteitseisen? Dan verbrandt het niet optimaal. Hierdoor kunnen schadelijke stoffen vrijkomen. Ook wordt dan niet alle energie uit het groene gas gehaald.

Uw verantwoordelijkheden

Als producent van groen gas bent u verantwoordelijk voor het opwerken van het gas naar de juiste kwaliteit. Dit is vastgelegd in de Ministeriële Regeling Gaskwaliteit. U moet bijvoorbeeld zorgen voor:

  • Een voorziening voor het toevoegen van geur aan gas (odorisatie)
  • Een voorziening voor opwerking van biogas naar aardgaskwaliteit
  • Een meet- en regelinstallatie voor waarborging van de juiste kwaliteit van het gas bij teruglevering
  • Het uitvoeren van periodieke kwaliteitsmetingen

Eisen aan uw installatie

Aparte gasaansluiting

Voor het invoeden van groen gas maken we een aparte gasaansluiting. Deze is voorzien van een drukbewakingsinstallatie inclusief gasmeter en een meetpunt.

We voeren periodiek controles uit om onafhankelijk te kunnen beoordelen of het gas de juiste kwaliteit heeft. In de Meetcode Gas staat waar uw meetinrichting voor groen gas aan moet voldoen.

Betrouwbare meetinrichting

Het is belangrijk om te meten hoeveel groen gas u levert aan het net. Uw energieleverancier neemt dit gas van u af en verrekent dit met u. Een erkend meetbedrijf kan een betrouwbare meetinrichting plaatsen.

Vind een erkend meetbedrijf