Levertijden onder druk

Levertijden onder druk

De energietransitie versnelt. Het aantal zonnepanelen, windmolens, warmtepompen en laadpalen neemt sterk toe. Dit in combinatie met de economische groei zorgt ervoor dat er een behoorlijke hoeveelheid extra werk op ons bordje ligt. Tegelijkertijd is er een groot tekort aan technisch personeel en materialen, waardoor onze levertijden nog meer onder druk komen te staan.

Om het elektriciteitsnet klaar te maken voor de toekomst breiden wij het elektriciteitsnet op veel plaatsen uit. We gaan dan ook de komende jaren meer technici en middelen inzetten om de capaciteit van het elektriciteitsnet te vergroten. Hoe meer meters we kunnen maken bij de uitbreiding van het net, hoe meer grote bedrijven we kunnen aansluiten. 
 

Bekijk de infographic over het elektriciteitsnet van de toekomst 

Wat doen wij?

 • Technisch personeel: We zetten alles op alles om meer technische collega’s te werven en op te leiden, zodat we ze sneller kunnen inzetten op het uitvoeren van ons werk.
 • Werk uitbesteden: We onderzoeken waar we werk kunnen uit te besteden, zodat we eigen technici gericht in kunnen zetten op specialistisch werk.
 • Werk voorkomen: We ontwikkelen slimme en innovatieve oplossingen voor het energienet die minder tijd kosten dan het verzwaren ervan. Zo voorkomen we werk en kunnen we het net efficiënter benutten.
 • Samenwerken: We passen onze processen aan en zoeken we de samenwerking op met partners om procedures te versnellen, werk te combineren en meer werk uit te kunnen voeren.
 • Schouders eronder: We werken samen met o.a. Stedin, Enexis en TenneT om zo het elektriciteitsnet is zijn geheel en sneller tot een hoger niveau te tillen. Wij zien het als een gezamenlijke uitdaging waar we samen onze schouders onder zetten.

Wat kunt u zelf doen?

De energietransitie is belangrijk voor ons allemaal en vraagt om een gezamenlijke inspanning. Om u zo min mogelijk hinder van de situatie te laten ondervinden helpt u ons door uw plannen vroegtijdig met ons te delen. De gemiddelde levertijd van Liander bedraagt namelijk momenteel 1,5 jaar. Deze levertijd is afhankelijk van het soort aansluiting en de complexiteit van uw aanvraag. Hoe eerder wij dus op de hoogte is van uw plannen, hoe meer ruimte er is voor de juiste afstemming. Weet u bijvoorbeeld een jaar van tevoren al wat uw plannen zijn? Vraag dan zo vroeg mogelijk via onze Oriëntatie & offertetool een aansluiting aan. Wij zoeken graag samen met u naar passende oplossingen.

Veelgestelde vragen

 • Onze verwachting is dat het nog enkele jaren gaat duren. Wij nemen intussen diverse maatregelen om planningen naar tevredenheid uit te voeren.

 • Nee. De datum van de subsidie verstrekker kan in overleg met RVO worden verschoven. U kunt de mail die u hierover krijgt van Liander, doorsturen naar de subsidie verstrekker en zo uitstel aanvragen.
  Deze mail bevat een toelichting waarom het voor ons niet haalbaar is om de gevraagde aansluiting binnen de gewenste termijn te realiseren en welke termijn wel haalbaar is. 

 • Dit kan helaas niet. De werkzaamheden die bepalend zijn voor de lange levertijden mogen alleen worden uitgevoerd door bevoegd personeel van Liander. Liander heeft te maken met tekorten op het gebied van technisch personeel en materiaal waardoor er vertraging in de planning kan ontstaan. Op deze pagina leest u meer over de uitdagingen van Liander.

 • Nee dit kan helaas niet. Volgens het aansluitbeleid hanteren we 1 aansluiting per WOZ / rechtspersoon.

 • Helaas is het niet mogelijk om aanvragen naar voren te halen. Liander werkt volgens het door ACM opgelegde 'First come, First served'-principe waardoor aanvragen op volgorde van binnenkomst worden verwerkt. Hierdoor heeft u een vaste plek op onze wachtlijst, daar kunnen wij helaas niet van afwijken.

 • Ja, dat kan op de volgende manier:

  • De eigenaar van het pand zegt het contract met de energieleverancier/meetbedrijf op.
  • De eigenaar van checkt bij Liander of de opzegging goed verwerkt is.
  • Liander neemt contact op met een uitvoerder om de aansluiting af te schakelen.
  • Bij het afschakelen van de aansluiting dient de installateur / meetbedrijf van de klant aanwezig te zijn.
 • Nee, het project wordt 3 of 4 kwartalen voor uitvoering overgedragen naar onze collega’s van realisatie, na overdracht zal de projectmanager realisatie een detail planning met u communiceren.

 • Helaas kunnen wij u niet eerder vermogen leveren dan de aangegeven termijn. Op dit moment hebben we geen alternatieven. Wanneer er vermogen of een alternatieve oplossing mogelijk is, neemt uw projectmanager contact met u op.

 • Op een groeiend aantal plekken is de capaciteit van het net beperkt of heeft het net de grenzen van zijn capaciteit bereikt. U kunt hier de drukte op het net in uw regio bekijken. 

 • Uw projectmanager informeert u als de beperking in het gebied is opgeheven.

 • Dat is niet de verwachting. Liander doet er alles aan om een ongestoorde levering van gas en elektriciteit te bieden. Wel kan het zo zijn dat u, als zakelijke klant, tijdelijk minder mogelijkheden krijgt voor extra vermogen. Dan heeft u bijvoorbeeld wel een aansluiting voor elektriciteit, maar kan u helaas tijdelijk niet de volledige capaciteit van uw aansluiting gebruiken.