Opdracht annuleren

Opdracht annuleren

Soms moet of wilt u de opdracht voor een (nieuwe) aansluiting annuleren na het tekenen van de opdrachtbevestiging. Dat mag natuurlijk altijd, maar daar kunnen wel kosten aan verbonden zijn. Deze kosten zijn afhankelijk van het moment van annuleren.

Na het tekenen van een opdrachtbevestiging en aansluit- en transportovereenkomst heeft u een bedenktijd van tien dagen. Daarna begint Liander met de voorbereidingen. Eerst bestaat dat met name uit plannen, maar daarna bestellen we de benodigde materialen. Vandaar dat de annuleringskosten kort voor de uitvoering snel oplopen. Alle kosten op deze pagina gelden voor grootzakelijke aansluitingen tot 10MVA. Bekijk hieronder wat de annuleringskosten op verschillende momenten zijn:

Moment van annuleren Annuleringskosten (percentage van de oorspronkelijke factuur
Tot 10 werkdagen na ontvangst getekende opdracht 0%
Tot 4 weken voor geplande start uitvoering 20%
Tot geplande start uitvoering 90%
Na geplande start uitvoering 100% + stagnatiekosten

Wat gebeurt er als ik de planning van de uitvoering verander?

Laat het zo snel mogelijk aan uw projectmanager weten als u de planning van de uitvoering wilt veranderen. Uw projectmanager overlegt dan met u wat de impact is op uw aanvraag en welke kosten er mogelijk aan de wijziging zijn verbonden. Als u in de vier weken voor de start van de werkzaamheden de planning wijzigt, worden er extra kosten in rekening gebracht. Deze komen bovenop de mogelijke kosten voor de wijziging. Hierbij moet u rekening houden met €1.000,- per geplande montagedag en €1.000,- overheadkosten. Vier weken voor de start hebben wij namelijk onze detailplanning klaar, inclusief de werkplanning van monteurs.

Hoe annuleer ik mijn opdracht?

U kunt uw opdracht annuleren door een mail te sturen naar uw projectmanager van Liander.