Drukte op het elektriciteitsnet. Wat kunnen we hieraan doen?

Drukte op het elektriciteitsnet

Het Nederlandse elektriciteitsnet behoort tot de betrouwbaarste ter wereld. Liander heeft als netbeheerder de taak om het net te onderhouden en ontwikkelen. Dit doen we vanuit het maatschappelijk belang om energie voor iedereen betrouwbaar, betaalbaar en bereikbaar te houden.

Op weg naar een flexibel energiesysteem

De snel toenemende vraag naar elektriciteit en de snelle opkomst van duurzame energieopwekking met wind- en zonneparken zorgen voor drukte op het elektriciteitsnet. Zelfs zo druk dat het elektriciteitsnet in veel gebieden vol zit. De maximale capaciteit is bereikt en er is tijdelijk geen ruimte voor nieuwe aansluitingen of verhoging van het huidige vermogen. We spreken in deze gebieden dan van transportschaarste en zijn we genoodzaakt om tijdelijk transportbeperkingen op te leggen. Als technische uitbreiding niet mogelijk blijkt, dan moeten we volgens de Netcode Elektriciteit een congestieonderzoek uitvoeren. We gaan dan op zoek naar flexibel vermogen bij grootzakelijke klanten. Dit alles om de congestie zo snel mogelijk op te lossen totdat uitbreiding van de netten mogelijk is. Maar uitbreiding alleen is niet genoeg. We moeten ook kijken naar andere slimme netoplossing om aan alle vraag te kunnen voldoen. Zo kunnnen we de beschikbare capaciteit van het huidige net veel beter benutten. Dit vraagt om een ander en flexibeler energiesysteem dat we samen met grootzakelijke klanten in Nederland kunnen en moeten realiseren. Alleen zo kunnen we een betrouwbare, betaalbare en duurzame elektriciteitsvoorziening behouden en ontstaat er meer ruimte voor de energietransitie. Bekijk de huidige beschikbare netcapaciteit in uw regio en hoe u kunt deelnemen aan congestiemanagement.

Is congestiemanagement iets voor u?

Om de transportschaarste voor verbruik en teruglevering op het elektriciteitsnet beter te verdelen is congestiemanagement ontwikkeld. Bij congestiemanagement vragen we grootzakelijke klanten om bij dreigende overbelasting, de transportvraag tijdelijk aan te passen tegen een financiële vergoeding. Congestiemanagement is een van de oplossingen waarmee we het huidige elektriciteitsnet beter kunnen benutten en meer klanten hun gewenste vermogen kunnen krijgen. Nu is flexibiteit nodig voor het oplossen van congestie, maar straks worden flexibele contracten de norm. Heeft u vermogen dat u niet altijd maximaal nodig heeft of heeft u opwekcapaciteit wat u incidenteel kunt afschakelen? Lees meer over hoe u kunt deelnemen aan congestiemanagement.

Slimme netoplossingen, wat kunt u zelf doen?

Voor het flexibele energiesysteem werken wij aan slimme oplossingen, pilots en innovaties om meer ruimte vrij te maken op het elektriciteitsnet. Wij bekijken welke oplossingen en innovaties bij klanten toegepast kunnen worden. Maar u kunt ook zelf kijken naar slimmer omgaan met uw verbruik of opwekking en zo bij te dragen aan het flexibele energiesysteem. Lees meer

Uitbreiding en verzwaring van het elektriciteitsnet

Om aan de toenemende elektriciteitsvraag te voldoen, breiden we het elektriciteitsnet op veel plaatsen fors uit. Zo investeerden we in 2022 zo'n 1 miljard euro aan bijvoorbeeld de bouw van nieuwe onderstations en het aanleggen van extra elektriciteitskabels. Bekijk hier waar we in uw regio aan werken. Wilt u meer weten over waar de we komende 10 jaar aan werken? Bekijk dan hier ons investeringplan 2022. In het investeringsplan staan de voorgenomen uitbreidings- en vervangingsinvesteringen in de netten. Dit plan wordt elke 2 jaar bijgewerkt. Inversteringen in slimmer gebruik van het beschikbare net en uitbreiding van de netcapaciteit gaan steeds meer samen op in het veranderende energiesysteem van de toekomst.

 

Beschikbare capaciteit in uw regio

Hier vindt u elke twee weken een update van de beschikbare capaciteit op ons net. 

Is congestiemanagement iets voor u?

Lees meer over congestie-management, de CSP-rol, de verschillende congestie-managementproducten en hoe u uw flexibel vermogen kunt aanmelden. 

Innovaties en slimme netoplossingen

Liander werkt aan oplossingen voor meer ruimte op het stroomnet.

Heeft u het gecontracteerde vermogen overschreden?