Regionale Energiestrategie

Regionale Energiestrategie

Nederland schakelt om naar een duurzame energievoorziening. Op basis van de afspraken in het Klimaatakkoord moet in 2030 in heel Nederland voor 35 terawattuur aan duurzame opwek worden ingepast. Anderhalf miljoen woningen gaan van het aardgas af en er worden 1,8 miljoen extra laadpunten geplaatst. Dit vraagt op veel plekken om minstens een verdubbeling van de capaciteit van de elektriciteitsnetten.

Met de Regionale Energiestrategie (RES) krijgen gemeentes zelf ruimte om op regionaal niveau invulling te geven aan de energietransitie. Wat de impact van de keuzes is op bijvoorbeeld doorlooptijd of ruimtebeslag, staat in de notitie 'Basisdocument over energie-infrastructuur' van Netbeheer Nederland.

Duurzame energievoorziening 

Het elektriciteitsnet is 100 jaar geleden niet ingericht op het terugleveren van grote hoeveelheden stroom. Het uitbreiden van netten is kostbaar en kost veel tijd. Om de maatschappelijke kosten zo laag mogelijk te houden, moeten we het energiesysteem zo optimaal mogelijk gebruiken. Als netbeheerder heeft Liander een goed beeld van de mogelijkheden van het lokale energienet. Met elkaar moeten we daarom zo vroeg mogelijk weten wat ons te doen staat. Zo kunnen wij bijvoorbeeld snel beoordelen of het omschakelen naar een all-electric oplossing op korte termijn al past in de lokale netsituatie. Door het energiesysteem zo optimaal mogelijk te gebruiken, houden we de maatschappelijke kosten zo laag mogelijk. Zo ontwerpen we samen een nieuwe, duurzame energievoorziening voor de toekomst.

De regio's

Onderstaand een overzicht van de RES rego's die vallen binnen het verzorgingsgebied van Liander.

 

Meer weten of hulp nodig?

Liander helpt graag om tijdig samen tot de beste oplossing te komen. We zetten onze expertise in om u te helpen met een succesvolle overgang naar duurzame warmte. Wilt u meer weten of kunnen we u helpen om inzicht te geven in de data voor uw gemeente, neem dan gerust contact op met uw relatiemanager.

 

Relatiemanager Regio Telefoon E-mail
Wesley van Aalten Wesley van Aalten Achterhoek
Bert Ross Bert Ross Amstelland Meerlanden
Huub Hendriks Huub Hendriks Amsterdam
Casper Vogelaar Casper Vogelaar Arnhem-Nijmegen
Jack van der Pers Jack van der Pers Foodvalley en Noordoostpolder
Renske den Exter Tony Nader West-Friesland, Hollands Kroon en Texel
Christel Pieper Friesland: zuiden en Leeuwarden
Renee Barbilion Renée Barbilion Friesland: noorden en Waddeneilanden
Fleur Elfrink Het Gooi en Flevopolder
Fetse Visser Fetse Visser Duin- en Bollenstreek
Mhamed el Makhloufi Leiden en omgeving
Peter Graafland Peter Graafland Zuid-Kennemerland en Holland Rijnland
Marjolijn van den Broeke Bonnike Marjolijn Bonnike IJmond en Zaanstreek-Waterland
Eric Bakker Eric Bakker Regio Alkmaar, Schagen en Den Helder
Mark Valkering Mark Valkering Regio Alkmaar, Schagen en Den Helder
René Lemein René Lemein Noord-Veluwe en Stedendriehoek
Marloes Marloes Tonen Rivierenland