Werkgebied Gelderland

Werkgebied Gelderland

Gelderland zet in op energiebesparing. Door te investeren in een brede mix van hernieuwbare energievormen wil de provincie de energietransitie faciliteren. Liander werkt er hard aan om de energienetten klaar te stomen voor een duurzame toekomst.

Capaciteit elektriciteitsnet Gelderland

Gelderland kenmerkt zich door een groei van woningen en bedrijvigheid. Hierdoor is er een steeds grotere vraag naar aansluitingen voor elektriciteit. Dit brengt uitdagingen met zich mee voor het elektriciteitsnet. Op sommige plekken in Gelderland zit het elektriciteitsnet aan zijn maximale capaciteit. Daarom investeert Liander in het uitbreiden en verzwaren van het elektriciteitsnet in deze regio. Omdat dit veel tijd en maatschappelijk geld kost, werken we ook aan andere oplossingen:

 • De vraag naar energie in de regio's Neerijnen en Bommelerwaard neemt steeds meer toe. Daarom legt Liander een extra elektriciteitskabel aan tussen schakelstation Zuilichem en schakelstation Poederoijen. Op deze manier kan Liander in de toekomst meer elektrisch vermogen aan klanten aanbieden.
 • Ook in Nijmegen-Noord neemt de vraag naar energie toe. Om in de toekomst aan de vraag naar elektriciteit te kunnen voldoen, bouwt Liander een nieuw verdeelstation in Nijmegen-Noord. De vraag naar elektriciteit in dit gebied is verdubbeld. Hierdoor levert de flexmarkt, waar we in 2018 mee startte, onvoldoende vermogen om de periode tot het nieuwe verdeelstation klaar is te overbruggen. Daarom werken we elke dag aan verschillende oplossingen om extra capaciteit te genereren. 
 • In Doetinchem verwijderen we een oud elektriciteitsverdeelstation en bouwen we een nieuw station. Zo kunnen we beter voldoen aan de toenemende vraag naar energie in de omgeving van Doetinchem. 
 • We koppelen de elektriciteitsnetten van diverse dorpen aan elkaar voor de verbetering van de leveringszekerheid.
 • Diverse grote klanten sluiten we aan op een nieuw verdeelstation voor elektriciteit in Nijmegen.

Werkzaamheden Liander in Gelderland

Gelderland werkt op diverse plaatsen aan straten en snelwegen. Dit heeft vaak impact op de elektriciteitskabels en gasleidingen die in de grond liggen. Hiervoor voeren wij verschillende werkzaamheden uit:

 • Rijkswaterstaat verlengt de A15. Dit verbetert de bereikbaarheid vanaf knooppunt Ressen naar de A12 tussen Duiven en Zevenaar. Daarnaast verbreedt Rijkswaterstaat ook de A12 tussen Duiven en Zevenaar. Hiervoor verleggen wij verschillende elektriciteitskabels en gasleidingen. 
 • De verbindingsweg tussen de A1 en Voorthuizen wordt gereconstrueerd.

Duurzaamheid Gelderland

Liander is ook betrokken bij diverse duurzame initiatieven:

 • In Arnhem realiseren we samen met woningcorporaties en projectontwikkelaars woningen die worden voorzien van zonnepanelen, warmtepompen en elektrische verwarming.
 • In de gemeente Nijkerk worden 1200 woningen gebouwd en voorzien van biogas. Wij leggen hiervoor de gasleidingen aan. 
 • We starten een pilot in Arnhem waarbij we de verwarming van onze transformatorhuisjes uitzetten of verlagen.
 • We sluiten windmolens en windparken in onder andere Ulft, Buren en Ede-West aan op het energienet. 
 • De gemeente Zutphen wil in 2030 energieneutraal zijn. In het project ‘Wijk van de Toekomst’ denken bewoners van de buurten mee over de toepassing van nieuwe, alternatieve energievoorzieningen.
 • Vijf wijken in Nijmegen krijgen de komende drie jaar aardgasvrije huizen.