Uw rechten op grond van de AVG

Om een eerlijke verwerking van persoonsgegevens te waarborgen, geeft de AVG diverse rechten aan consumenten. Zoals het recht op inzage, wijziging en aanvulling, verwijdering, beperking en bezwaar. Hieronder staan de belangrijkste rechten uitgelegd en wat u moet doen om van een recht gebruik te maken.

Lees meer over uw rechten op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens

Privacy en bescherming van klantgegevens is een maatschappelijk belangrijk onderwerp en heeft veel aandacht binnen Liander en in de hele energiesector. Hierover zijn in de energiesector ook de nodige afspraken gemaakt.

Bekijk wat die afspraken zijn en hoe dat werkt in deze animatievideo van het NEDU (Nederlandse Energie Data Uitwisseling)

Controle van identiteit

Voordat Liander uw verzoek in behandeling neemt, moet Liander eerst uw identiteit controleren. Dat is om uw privacy te beschermen. Zodat niet iemand anders toegang krijgt tot uw gegevens.

Uw rechten