Inroepen van uw AVG rechten

Wilt u uw rechten op grond van de AVG inroepen? Vul het formulier in en voeg de juiste documenten toe.

Welk aansluitadres betreft het?

Liander verwerkt in de regel gegevens die betrekking hebben op een aansluiting (E/G). Een aansluiting is gekoppeld aan een adres en aan een contractant. Indien deze contractant een natuurlijke persoon is, spreken we van een betrokkene in de zin van de AVG.

Welke rechten wilt u inroepen?

Geef hieronder aan welke rechten u wilt inroepen. Vervolgens kunt u per recht een toelichting geven. Heeft ook documenten? Die kunt u verderop in dit formulier uploaden.

Recht op (niet verplicht)

Geef in onderstaand veld uw toelichting op welk recht u een beroep doet en waarom u op dat recht een beroep doet.

Documenten

Voeg hier documenten toe om uw verzoek te onderbouwen. Enkele aandachtspunten zijn:

  1. Stuur geen kopie van uw paspoort, rijbewijs of ID-kaart mee
  2. Stuur geen Burgerservicenummer (BSN) mee
  3. Stuur niet meer informatie mee dan nodig is om uw verzoek te onderbouwen
  4. Refereer de documenten aan het recht dat u wilt uitoefenen

Let op! Bestanden groter dan 10MB kunt u niet uploaden.

Uw persoonsgegevens

Dit is geen verplicht veld. Als u wilt dat we u telefonisch kunnen bereiken vul dan hier uw telefoonnummer in.

Akkoord

Hierbij verklaar ik:

Let op: alle 3 hokjes moeten worden aangevinkt. Anders kunt u het formulier niet versturen.