Afspraken om afsluiting te voorkomen bij betalingsachterstand

Afspraken om afsluiting te voorkomen bij betalingsachterstand

Energieminister Rob Jetten heeft eind oktober nieuwe afspraken gepubliceerd over het afsluitbeleid van (klein)gebruikers. Hiermee zorgen we ervoor dat klanten met een betalingsachterstand deze winter minder snel worden afgesloten van elektriciteit en gas. In deze afspraken staat onder andere dat energieleveranciers meer moeten doen om met een klant tot een (betalings-)regeling te komen.

Netbeheerders zijn wettelijk verplicht om kleingebruikers (consumenten en MKB-ers) af te sluiten van gas en elektriciteit wanneer de energieleverancier het contract heeft beëindigd. Dit gebeurt bijvoorbeeld in het geval van een betalingsachterstand. Door de uitzonderlijk gestegen energieprijzen, dreigen veel mensen in geldproblemen te komen. Ondanks eerdere maatregelen die genomen zijn om kleinverbruikers financieel te ondersteunen. We zijn blij dat grotendeels gehoor is gegeven aan onze noodoproep om afsluitingen te voorkomen. De nieuwe aanvullende afspraken zorgen ervoor dat er deze winter minder snel verzoeken tot afsluiten aan de netbeheerders verstuurd zullen worden.

Wat verandert er nu?

Door de wijziging van de ‘regeling afsluitbeleid kleinverbruikers’ moet de energieleverancier voortaan:

  • maximale inspanning leveren om in persoonlijk contact te komen met de klant;
  • de klant de mogelijkheid bieden een coulante betalingsregeling te treffen. Bovendien moeten zij de mogelijkheden voor financiële ondersteuning bij verschillende instanties onder de aandacht brengen;
  • een redelijke en passende betalingsregeling aanbieden aan klant die, voor het ingaan van deze beleidswijzigingen, zijn afgesloten vanwege wanbetaling. Het doel is hierbij het heraansluiten van de klant.

Lukt het de energieleverancier na deze inspanningen niet om in contact met de klant te komen of weigert de klant enige vorm van contact dan wordt een afsluiting van elektriciteit en gas toegestaan. Ook als er aantoonbaar sprake is van misbruik, fraude of veiligheidsrisico’s zal de netbeheerder tot afsluiting overgaan.

Voor netbeheerders geldt dat zij consumenten en MKB-ers die nu zijn afgesloten vanwege wanbetaling, als zij daarom vragen, een betalingsregeling moeten aanbieden voor openstaande rekeningen van het afsluiten of heraansluiten van de elektriciteitsaansluiting.

Noodoproep netbeheerders is deels gehoord

Met deze aanpassing wordt er deels gehoor gegeven aan de noodoproep van de gezamenlijke netbeheerders. In hoog tempo is er gewerkt aan een wijziging van de Regeling die eraan zal bijdragen dat er deze winter voor zo veel mogelijk huishoudens de levering van energie zal worden gewaarborgd. Ook wanneer die huishoudens financieel in zwaar weer zitten. Helaas zullen netbeheerders echter nog steeds genoodzaakt zijn om af te gaan sluiten, als er bijvoorbeeld helemaal geen contact is mogelijk geweest.

Meer informatie

Meer informatie over het afsluitbeleid van Liander vindt u hier.

Bekijk gerelateerd nieuws:

Update capaciteit elektriciteitsnet

Update capaciteit elektriciteitsnet

Op het elektriciteitsnet in Friesland, Gelderland en Noord-Holland zijn nieuwe knelpunten ontstaan. Op deze punten is de ...

Lees artikel

Update capaciteit elektriciteitsnet

Update capaciteit elektriciteitsnet

Op het elektriciteitsnet in Flevoland, Friesland, Gelderland en Noord-Holland zijn nieuwe knelpunten ontstaan. Op deze p ...

Lees artikel