Gelderland transportcapaciteit congestiemanagement

Congestie voor elektriciteitsstation Zaltbommel

congestie Zaltbommel

Liander publiceert elke twee weken een update van de knelpunten op het elektriciteitsnet. In navolging van diverse andere locaties in Nederland heeft het elektriciteitsnet in grote delen van de Bommelerwaard en Neerijnen zijn maximale capaciteit bereikt voor het leveren van elektriciteit.

In maart van dit jaar hebben we als gevolg van overschrijding kortsluitvermogen al schaarste afgekondigd voor het terugleveren van elektriciteit. Op 23 december kondigt Liander schaarste af voor leveren op elektriciteitsstation Zaltbommel.  

Nederland heeft een van de betrouwbaarste elektriciteitsnetten van de wereld. Dit is echter niet ontworpen voor de snelle ontwikkelingen die nu plaatsvinden. De schaarste op het net is het gevolg van de groeiende economie, de digitalisering van de samenleving, het in recordtempo bouwen van huizen en het verduurzamen van de energievoorziening. Deze ontwikkelingen zorgen voor een explosieve vraag naar elektriciteit waardoor het letterlijk knelt op het elektriciteitsnet. Dat zien we ook in de Bommelerwaard, een gebied volop in ontwikkeling. Naast de snelle opkomst van windmolens en zonneweides zien we in de glastuinbouw een relatief hoog aantal warmte-krachtkoppelingen (WKK's). Deze vragen veel vermogen en hebben daarmee een behoorlijke impact op ons energienet.

Voedingsgebied Zaltbommel

Door de drukte op het elektriciteitsnet heeft elektriciteitsstation Zaltbommel zijn maximale capaciteit bereikt. Elektriciteitsstation Zaltbommel voorziet samen met verschillende onderliggende stations waaronder De Epen en Zuilichem, het gebied de Bommelerwaard en Neerijnen.

Congestiemanagement biedt in dit geval geen uitkomst, omdat het onderzoek en het inrichten van congestiemanagement bijna net zo lang duurt als de benodigde netuitbreiding, die gepland staat voor begin 2023. Het gaat hierbij om de uitbreiding van elektriciteitsstation De Epen. Dit betekent dat Liander grootverbruikers van elektriciteit zoals tuinders, ondernemers, grootschalige horeca, kantoren en fabrieken die zich hier willen vestigen of meer elektriciteit willen afnemen pas weer kan voorzien van de gewenste capaciteit als de uitbreiding van elektriciteitsstation De Epen is gerealiseerd. Echter om ook teruglevering weer mogelijk  te maken zijn - naast het oplossen van de congestie van TenneT - meer netuitbreidingen noodzakelijk. Deze werkzaamheden zijn op zijn vroegst eind 2023 afgerond.

Uitbreiding elektriciteitsnet 

Het oplossen van de knelpunten voor zowel levering als teruglevering is complex, aangezien er werkzaamheden nodig zijn aan meerdere elektriciteitsstations die voor hun vermogen afhankelijk van elkaar zijn. 

Het gaat om de volgende werkzaamheden:

  • Ombouw en uitbreiding van elektriciteitsstation De Epen (planning gereed begin 2023)
  • Ombouw en uitbreiding van elektriciteitsstation Neerijnen (planning gereed eind 2023, echter vertraagd i.v.m. afkeuren bestemmingsplan)
  • Uitbreiding van elektriciteitsstation Zaltbommel (planning gereed eind 2023)
  • Nieuwbouw van elektriciteitsstation Zuilichem (planning gereed eind 2023)
  • Toekomstbestendig energienet

Netbeheerders zijn volop bezig met de verbouwing van het elektriciteitsnet naar het net van de toekomst. Zij bouwen tienduizenden nieuwe transformatorhuisjes, honderden nieuwe transformatorstations en leggen tienduizenden kilometers extra kabel. Tot 2030 investeren de netbeheerders  zo’n 40 miljard in het energienet, tot 2050 loopt dat op tot ruim 100 miljard. Het chronisch tekort aan technisch personeel en langlopende procedures en vergunningstrajecten maken deze verbouwing uitdagend.

Het bereiken van de maximale capaciteit heeft geen gevolgen voor consumenten en ondernemers die al een contract met Liander hebben, tenzij ondernemers die een grootverbruikaansluiting hebben het gecontracteerd vermogen willen verhogen. Om de economische ontwikkelingen en de energietransitie in de Bommelerwaard ook in de toekomst mogelijk te maken zijn Liander en Tennet in gesprek met de gemeente over de ontwikkelingen in dit gebied zodat daar tijdig op geanticipeerd kan worden.