Nieuwe tarieven netbeheerkosten 2021

Nieuwe tarieven netbeheerkosten 2021

Liander beheert ruim 40.000 kilometer gasnet en 90.000 kilometer elektriciteitsnet. We werken aan het energienet van vandaag en morgen. Hiermee zorgen we ervoor dat ruim 3 miljoen huishoudens en bedrijven energie ontvangen. Per 1 januari 2021 zijn er nieuwe tarieven.

De tarieven stijgen in 2021

Voor de meeste huishoudens stijgen de netbeheerkosten met gemiddeld € 2,00 per maand ten opzichte van 2020. De reden van deze stijging zijn de hogere inkoopkosten van TenneT en een correctie op de vermogenskostenvergoeding. Een gemiddeld huishouden betaalt in 2021 aan netbeheerkosten ongeveer € 17,00 incl. BTW per maand voor gas. En ongeveer € 23,00 incl. BTW per maand voor stroom. Ook voor klanten met een grootzakelijke aansluiting stijgen de tarieven voor de transport- en aansluitdienst voor zowel gas als elektriciteit in 2021.

Autoriteit Consument & Markt 

De Autoriteit Consument & Markt (ACM), de toezichthouder op de energiemarkt, bepaalt de toegestane hoogte van deze tarieven en heeft gisteren het tarievenbesluit gepubliceerd. Ook brancheorganisatie Netbeheer Nederland heeft hierover een nieuwsbericht gepubliceerd.

Stijging door hogere inkoopkosten TenneT

Liander neemt, net als de andere regionale netbeheerders, elektriciteit af bij TenneT. Hiervoor betalen netbeheerders ‘inkoopkosten transport’ aan TenneT. Deze inkoopkosten verwerkt Liander elk jaar in zijn tarieven. De inkoopkosten van TenneT zijn structureel gestegen. Daarom stijgen de tarieven voor elektriciteit bij Liander mee.

Correctie op vermogenskostenvergoeding

Daarnaast stijgen de tarieven voor zowel gas als elektriciteit door een correctie op de te lage vermogenskostenvergoeding. Deze vergoeding is onderdeel van de jaarlijks toegestane, gereguleerde omzet van een netbeheerder. Deze was te laag door ACM vastgesteld in de periode 2017 tot en met 2020. De correctie van ACM hierop zorgt voor een stijging in de tarieven van de regionale netbeheerders.  

Inkomsten uit de tarieven

De inkomsten uit de tarieven investeert Liander in het energienet. We onderhouden of vernieuwen de bestaande elektriciteitskabels en gasleidingen. Ook breiden we het energienet uit op plekken waar dat nodig is. Daarnaast investeren we in innovatieve oplossingen, om storingen te voorkomen of sneller op te lossen en om het energienet zo optimaal mogelijk te kunnen benutten. 

Betrouwbaar energienet

De energienetten van Liander behoren tot de betrouwbaarste ter wereld met een leveringszekerheid van 99,99 procent. Liander doet er alles aan om dat zo te houden. Door de overgang naar een duurzame samenleving nemen de investeringen in met name de elektriciteitsnetten de komende jaren fors toe. De verwachting is dan ook dat de tarieven voor netbeheer op de lange termijn stijgen.  
 

Bekijk gerelateerd nieuws:

Gezamenlijk onderzoek naar zonnepanelen langs A6

Gezamenlijk onderzoek naar zonnepanelen langs A6

De gemeenten Dronten en Lelystad, de provincie Flevoland, netbeheerder Liander en het Rijk verkennen samen de mogelijkhe ...

Lees artikel

Update capaciteit elektriciteitsnet

Update capaciteit elektriciteitsnet

Op het elektriciteitsnet in Flevoland, Friesland, Gelderland en Noord-Holland zijn nieuwe knelpunten ontstaan. De maxima ...

Lees artikel