jaarbericht financieel

Jaarbericht van Liander over 2019 gepubliceerd

Jaarbericht Liander 2019 gepubliceerd

Liander heeft vandaag zijn Jaarbericht over 2019 gepubliceerd. Deze separate publicatie van de netbeheerder is verplicht in het kader van de Elektriciteitswet en de Gaswet.

Het jaarbericht geeft een financieel overzicht over 2019 van netbeheerder Liander. Daarbij wordt onder andere teruggeblikt op de operationele prestaties van Liander. Per regio is onder meer terug te lezen welke projecten er zijn uitgevoerd en is er een toelichting op de jaarlijkse uitvalduur van elektriciteit en gas.

Deze ontwikkelingen zijn overigens ook terug te lezen in het Alliander Jaarverslag over 2019, dat eerder dit jaar is gepubliceerd.

Download het Liander Jaarbericht 2019

Bekijk gerelateerd nieuws: