grootzakelijk netcapaciteit SDE

Liander opent loket transportindicaties SDE+ voorjaar 2020

Liander opent loket transportindicaties SDE+ voorjaar 2020

Vanaf 17 februari kunnen producenten van duurzame energie bij Liander online een aanvraag indienen voor een transportindicatie. De producenten hebben dit document nodig om aanspraak te kunnen maken op subsidie uit de voorjaarsronde Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+-) 2020.

Een transportindicatie geeft een indicatie van de beschikbare netcapaciteit op de door de aanvrager aangegeven locatie binnen de realisatietermijn die daarvoor staat in de SDE+-regeling. Het document biedt echter geen garantie dat het gevraagde transportvermogen in de toekomst daadwerkelijk beschikbaar is

Transportindicatie

Liander geeft een transportindicatie af, tenzij er in het betreffende gebied geen ruimte op het elektriciteitsnet beschikbaar is. Omdat er geruime tijd zit tussen de aanvraag van de transportindicatie, de toekenning van de subsidie door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de opdrachtverstrekking aan Liander kan het gebeuren dat er in de tussentijd andere duurzame opwek-initiatieven op het betreffende deel van het elektriciteitsnet zijn bijgekomen. Dat kan er toe leiden dat alle beschikbare transportcapaciteit van het betreffende elektriciteitsnet is gecontracteerd op het moment dat de subsidie wordt toegekend. In dat geval moet ook de producent met een transportindicatie wachten met terugleveren van elektriciteit totdat het elektriciteitsnet is uitgebreid of er andere oplossingen beschikbaar zijn.

Na-ijleffect najaarsronde SDE+ 2019

De komende subsidieronde volgt relatief snel op de najaarsronde SDE+ 2019. Daardoor zijn nog lang niet alle transportindicaties uit 2019 omgezet in daadwerkelijke opdrachten voor Liander. Dit betekent dat producenten met een aanvraag uit 2019 de komende weken nog meer netcapaciteit zullen contracteren, waardoor de maximale capaciteit van meer netdelen bereikt zal worden. In de toekenning van de transportindicaties voor de voorjaarsronde kan met deze ontwikkeling helaas geen rekening gehouden worden. Daarom is de verwachting dat er in de voorjaarsronde meer transportindicaties zullen worden afgegeven in gebieden waar er eigenlijk geen capaciteit meer is.

Pakket aan maatregelen

De voorjaarsronde van de SDE+ voor duurzame energie in het voorjaar van 2020 gaat open van 17 maart tot en met 2 april 2020, er is € 2 miljard beschikbaar. Met de ingebouwde netcheck wordt de slagingskans van projecten met afgegeven SDE+ verbeterd. Zo wordt zoveel mogelijk voorkomen dat subsidiegeld vast komt te zitten in projecten die uiteindelijk geen bijdrage kunnen leveren aan de klimaatdoelstellingen.

€882 miljoen voor uitbreiding van de netten

Met name door de snelgroeiende vraag van zonneparken om groene stroom terug te leveren raakt het elektriciteitsnet op steeds meer plekken vol. Vrijwel overal in het verzorgingsgebied van Liander verdubbelde het aantal zonnepanelen in 2019 ten opzicht van het jaar ervoor. Waar een zonneweide met een jaar operationeel kan zijn, kan de uitbreiding van een groot elektriciteitsverdeelstation dat de stroom verwerkt vijf tot acht jaar in beslag nemen, met name door lange vergunningstrajecten en procedures. Daarnaast hebben de netbeheerders, net als veel andere partijen in Nederland, last van een chronisch tekort aan technici. Nederland is niet op deze ontwikkelingen ingericht. Om aan de vraag te kunnen voldoen breidt Liander het elektriciteitsnet op veel plaatsen fors uit, werkt het aan innovaties en vraagt het om aanpassingen van wet- en regelgeving om het net efficiënter te gebruiken. In 2020 investeert het bedrijf 882 miljoen euro in de energienetten.


Op de website van Liander staat een actueel overzicht van de knelpunten in het elektriciteitsnet.

Bekijk gerelateerd nieuws: