grootzakelijk netcapaciteit Friesland

Liander organiseert regiobijeenkomsten over krapte op het elektriciteitsnet

Liander organiseert regiobijeenkomsten over krapte op het elektriciteitsnet

Liander organiseert komende periode in samenwerking met de Friese gemeenten vier regiobijeenkomsten om de ontwikkelingen op het Friese elektriciteitsnet toe te lichten. Afgelopen periode zijn door de economische groei en de snelle ontwikkeling van duurzame opwek op verschillende plekken knelpunten op het net ontstaan. Liander wil tijdens de avonden ingaan op de problematiek en de oplossingen.

Relatiemanager Oeds Kuipers: “Friesland heeft de afgelopen jaren een flinke economische ontwikkeling doorgemaakt. Dat leidde tot de komst van nieuwe bedrijven, uitbreiding van bestaande bedrijven, veel woningbouw en investeringen in de toerismesector. Daarnaast is de provincie heel actief als het gaat om het opwekken van duurzame energie. Afgelopen jaren hebben we bijna 600 voetbalvelden aan zonnepanelen aangesloten. Die ontwikkeling gaat zeer snel. Het netwerk is hier in de vorige eeuw helemaal niet op aangelegd. In de landelijke gebieden liggen letterlijk de dunste kabels, omdat daar ook weinig vraag naar elektriciteit was. Het netwerk moet daarom fors worden uitgebreid en dat kost jaren tijd.”

Investeren

Door de snelle ontwikkelingen zijn er veel knelpunten op het Friese net ontstaan. In circa tweederde van de provincie is de capaciteit van het stroomnet vol en moet er eerst worden uitgebouwd. Liander investeert hiervoor fors, alleen in 2020 al 100 miljoen euro. Uitbreiding van het net kost tijd, onder meer vanwege langlopende vergunningsprocedures. Het gaat niet alleen om meer kabels, maar ook grote verdeelstations die moeten worden gebouwd en uitgebreid. Daarbij is er een nijpend tekort aan technici. Liander wil daarom langjarige plannen maken om tijdig de infrastructuur uit te breiden. Daarnaast wordt ingezet op slimme oplossingen om het bestaande net beter te benutten.

Bijeenkomsten in de regio

Liander hecht veel waarde aan een open dialoog met partijen als klanten en gemeenten. Tijdens 4 regiobijeenkomsten in verschillende delen van Friesland gaat Liander uitgebreid in op de actuele schaarste op het elektriciteitsnet  en op  de uitdagingen en oplossingen. Ook kunnen ondernemers er terecht met al hun vragen. De bijeenkomsten worden samen met de verschillende Friese gemeenten georganiseerd.

Wanneer zijn de bijeenkomsten?

  • Raadszaal in het gemeentehuis van de Fryske Marren op 13 februari 2020 van 14.00 tot 16.00 uur.
  • Raadszaal in het gemeentehuis van gemeente Smallingerland te Drachten, op 27 februari 2020 van 16.00 tot 18.00 uur.
  • Raadszaal in het gemeentehuis van de voormalige gemeente Kollumerland te Kollum, op 4 maart 2020 van 16.00 tot 18.00 uur.
  • Oranjezaal in het Stadhuis van gemeente Leeuwarden, Hofplein 38, op 12 maart 2020 van 16.00 tot 18.00 uur. 

Bekijk gerelateerd nieuws: