Stroomstoringen voorkomen met algoritmes

Stroomstoringen voorkomen met algoritmes

Liander is begonnen met het inzetten van algoritmes om stroomstoringen te voorkomen. Deze zomer is een systeem ingericht dat waarschuwingen geeft als ergens storingen dreigen te ontstaan. In de testperiode zijn op deze manier zes stroomstoringen voorkomen.

In het elektriciteitsnet zijn afgelopen jaren steeds meer sensoren geïnstalleerd. Op deze manier houdt Liander inmiddels ruim 5.500 kilometer dikkere elektriciteitskabels en 35.000 gevoelige verbindingsstukken nauwlettend in de gaten. Op basis van de gegevens kunnen zwakke plekken in het net tijdig worden ontdekt. Door daar preventief onderdelen te vervangen, kunnen stroomstoringen worden voorkomen.

Deze analyses werden tot de zomer nog veelal handmatig gemonitord. Samen met de Radboud Universiteit is afgelopen periode gewerkt aan een model om dit te automatiseren. Dit model wijst op basis van algoritmes automatisch plekken aan waar mogelijk storingen ontstaan. In de testfase zijn op deze manier zes zwakke plekken in het net gedetecteerd waar een verhoogde kans was op een stroomstoring. Hier zijn de zwakke verbindingsstukken preventief vervangen om het net weer betrouwbaar te maken.

Liander zet het geautomatiseerde systeem van algoritmes inmiddels breder in om de kwaliteit van de netten nog beter te bewaken. Als volgende stap wordt inmiddels onderzocht of data over het energiesysteem ook aan andere bronnen kan worden gekoppeld zoals weerdata. Hiermee verkent Liander of nieuwe verbanden te ontdekken zijn waarmee storingen voortijdig kunnen worden gesignaleerd.