Steeds meer aardgasloze nieuwbouw

Steeds meer aardgasloze nieuwbouw

In het verzorgingsgebied van Liander kwamen in het eerste kwartaal van dit jaar meer aanvragen binnen voor een nieuwbouwwoning zonder aardgas dan met. Van alle aanvragen, nieuwbouwwoningen en renovaties, is 62% een aansluiting zonder aardgas. Vorig jaar was dit in het vierde kwartaal 56%. 

De Nederlandse overheid wil afstappen van het gebruik van aardgas. Daarom is per 1 juli 2018 de plicht voor netbeheerders om nieuwe huizen en gebouwen aan te sluiten op het gasnet, komen te vervallen. Dit houdt in dat nieuwe woningen en kleine bedrijfspanden niet meer aangesloten mogen worden op het aardgasnet.

Alternatieven

Nieuwe woningen kunnen prima zonder aansluiting op het aardgasnet worden gebouwd. Een goed geïsoleerde woning heeft geen gasketel meer nodig, maar kan op een andere manier worden verwarmd. Bijvoorbeeld met een warmtepomp of met collectieve warmtelevering. 

Omgevingsvergunning

Er worden nog wel nieuwbouwwoningen op aardgas aangesloten. Dat is mogelijk wanneer voor 1 juli 2018 de omgevingsvergunning is aangevraagd. Wanneer de vergunning eenmaal is aangevraagd, is deze onbeperkt geldig. Projectontwikkelaars en woningcorporaties die aardgasaansluitingen voor nieuwbouwprojecten bij Liander hebben aangevraagd of in opdracht hebben gegeven, krijgen de mogelijkheid om zonder kosten van de aardgasaansluiting af te zien. Daarnaast denkt de netbeheerder vrijblijvend mee over de mogelijkheden om een nieuwbouwproject alsnog zonder aardgas te realiseren.

Kijk hier voor het overzicht van alle gemeenten in het verzorgingsgebied van Liander. Het betreft de aanvragen aansluitingen nieuwbouw en renovatie van het eerste kwartaal 2019.

Tabel: percentage aanvragen aardgasloze nieuwbouw / renovaties per provincie in het verzorgingsgebied van Liander