Liggingsgegevens elektriciteitsnetten

Liggingsgegevens elektriciteitsnetten

De liggingsgegevens van elektriciteitsnetten, inclusief de locaties van de stations en verdeelkasten.  

Inhoud dataset liggingsgegevens

 • Liggingsgegevens 
  • Verbindingen
   • De coördinaten van de verbindingen (kabels) van het elektricitetsnet. 
   • Uitgezonderd zijn: 
    • Verbindingen die alleen voor openbare verlichting worden gebruikt.
    • Verbindingen van het net die niet in eigendom zijn van Liander.
    • Verbindingen die niet in gebruik zijn.
    • De aansluitkabel: Het laatste stuk verbindingen vanuit de straat naar de individuele aansluiting.
  • Stations
   • Dit betreft punt coördinaten van de meest relevante componenten in het elektriciteitsnet, zoals transformator-stations.  
   • Wat voor soort component het betreft wordt niet getoond maar dit is veelal af te leiden uit de spanningsniveaus van het station en aangrenzende verbindingen.
   • De coördinaten van de aansluitingen worden niet getoond.
 • Eigenschap “spanningsniveau” van verbindingen en stations.
  • Spanningsniveaus als categorie.
   • HS voor hoogspanning (>= 50 kV).
   • MS voor middenspanning (>= 400 Volt, < 50 kV).
   • MS/LS overgangspunt MS-LS.
   • LS voor laagspanning (< 400 Volt).

Standaarden 

Deze dataset is gebaseerd op INSPIRE: Europese richtlijn voor Open Ruimtelijke informatie (http://inspire.ec.europa.eu)

Bestandsformaat

Liander publiceert deze gegevens via PDOK. Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) is een platform voor het ontsluiten van geodatasets van Nederlandse overheden. Alle gegevens zijn zowel op een kaart in te zien als te downloaden. In de GIS[1]-formaten: WMS, WFS of Shape. 


Let op! Getoonde gegevens vervangen in GEEN geval de verplichting voor een KLIC-melding. In het geval van (graaf)werkzaamheden dient te allen tijde een melding gedaan te worden. Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend in het geval van bijvoorbeeld graafschade.