Beschikbare data

Beschikbare data

Download de verschillende soorten data. Verbruiksdata per jaar, per woningtype, dagprofielen, storingsdata en data over de slimme meter. Bekijk ook de disclaimer.

Liggingsgegevens elektriciteitsnetten

De liggingsgegevens van elektriciteitsnetten publiceren we op PDOK. Meer informatie over de dataset liggingsgegevens elektriciteitsnetten

Dataset leidraad Warmtetransitie (niet meer beschikbaar)

Een zestal belangrijke eigenschappen van de gas- en elektriciteit- distributienetten per CBS buurtcode, te weten:  

  • Aantal gasaansluitingen
  • Lengte van gasleidingen
  • Lengte van grondroeringsgevoelige gasleidingen
  • Aandeel zwaardere kleinverbruik elektriciteitsaansluitingen
  • Lengte elektriciteitskabels
  • De opgestelde transformatorcapaciteit.

Update juli 2021: De gegevens in deze dataset zijn gedateerd. Op dit moment is er vanuit PBL en andere marktpartijen geen behoefte aan actualisatie van de gegevens. Daarom is deze dataset niet meer beschikbaar als download. Heeft u behoefte aan een actuele dataset met deze of vergelijkbare gegevens? Dan kunt u een aanvraag indienen via onze dienst Maatwerk Data.

Kleinverbruiksdata per jaar

Het energieverbruik van kleine aansluitingen. Gas tot en met een capaciteit van 40 m3/h en elektriciteit tot en met een capaciteit van 3x80 ampère.

Voor open datasets wordt altijd de peildatum 1-1 gebruikt van het jaar wat gevraagd wordt. Dit houdt in dat bij het jaar 2021 de peildatum 1-1-2021 wordt gebruikt.

Peildatum

Transportschaarste

In delen van ons verzorgingsgebied is de maximale capaciteit van het elektriciteitsnet bereikt of in zicht. Daar kan het gebeuren dat grootzakelijke klanten minder mogelijkheden krijgen om extra vermogen te gebruiken voor afnemen of terugleveren van elektriciteit.

Per woningtype

De standaardjaarverbruiken van gas en elektriciteit voor vier woningtypes.

Verbruiksprofielen

De verbruiksprofielen geven de fluctuatie weer van het elektriciteits- en gasverbruik gedurende een jaar. U ziet duidelijk de seizoensinvloeden op het stook- en stroomgedrag van klanten. De verbruiksprofielen laten zien hoe het standaard jaarverbruik uit de “Kleinverbruiksdata per jaar”-set is 'verdeeld' over het jaar. De verbruiksprofielen worden vanaf 2020 niet meer door Liander gepubliceerd. De verbruiksprofielen vindt u bij NEDU.

Storingsdata

Deze data is beschikbaar via een API bij ArcGis. Het is dezelfde data die ook te zien is op ons storingsoverzicht

Slimme meter

Deze data bevat werkelijke verbruiksdata van rond de 80 adressen over 2013.

Planning & realisatie uitrol slimme meter

De planning en realisatie van de uitrol van slimme meters vanuit Liander wordt samen met de andere netbeheerders gepubliceerd op de website van Netbeheer Nederland

Gebiedsindeling netbeheerders voor Elektriciteit en Gas

Gebiedsindeling van de Netbeheerders van Elektriciteit en Gas. Op basis van deze indeling worden aanvragen voor nieuwe aansluitingen in behandeling genomen door de verantwoordelijke netbeheerder. Deze indeling geeft een getrouw beeld van welke netbeheer voor een bepaald gebied verantwoordelijk is.

Decentrale opwek Zon Kleinverbruik

De dataset bevat per CBS-buurt het aantal aansluitingen, het aantal opwekinstallaties en het totaal opgesteld vermogen daarvan in kWp. Zijn er in een buurt minder dan 5 opwekinstallaties? Dan worden die in een ‘restpost’ per gemeente opgeteld om de privacy van de bewoners te waarborgen.