Projecten

Waternet, Liander en PWN ondertekenen samenwerking voor 8 jaar

Waternet, Liander en PWN gaan de komende 8 jaar zoveel mogelijk gelijktijdig aan het werk in de grond. Daarover zijn afspraken gemaakt en is een overeenkomst gesloten met aannemers Bas200+ en Van den Heuvel. Door gelijktijdig te werken, blijven de straten beter bereikbaar en ervaren Amsterdammers minder overlast en betere communicatie. Ook wordt slimmer gewerkt door planningen op elkaar aan te laten sluiten en worden kosten bespaard.

30 augustus 2023
Amsterdam, Noord-Holland
Zonnepanelen windmolen en blauwe lucht

Aanleggen, wijzigen, verwijderen én vervangen van kabels en leidingen

Waternet, Liander en PWN werken veel onder de grond aan kabels en leidingen. Waternet en PWN zorgen samen voor de aan- en afvoer van drinkwater en rioolwater en Liander voor elektriciteit en gas. Door samen te werken wordt dubbel werk voorkomen en efficiënt(er) omgegaan met de krapte op de (technische) arbeidsmarkt. Algemeen Directeur Koen de Snoo (Waternet), Directeur Grootverbruik, Reconstructies & Netten Joep Weerts (Liander), Sector Directeur van PWN Patrick Franken en de gegunde aannemers hebben nieuwe afspraken gemaakt.

Onder de naam Combi Infra Amsterdam (CIAMS) werken Waternet en Liander al sinds 2016 naar wederzijdse tevredenheid samen aan nieuwbouw aansluitingen. De huidige samenwerking loopt eind dit jaar af. Nu is afgesproken dat Waternet en Liander de samenwerking voortzetten en uitbreiden. Door gemeentelijke herindeling werken Waternet en Liander in Weesp in deze overeenkomst ook samen met PWN.

De 3 organisaties zullen gezamenlijk optrekken bij het aansluiten van nieuwbouw, wijzigen, verwijderen én vervangen van kabels en leidingen in de gemeente Amsterdam en Weesp. Mede door de toenemende vraag naar woningen is het nieuwe contract uitgebreid met vervangingsprojecten voor gas, water, elektra. Onder één coördinatie en planning, de combi-organisatie (CIAMS), wordt ondergrondse infrastructuur gezamenlijk en gelijktijdig aangelegd. Dat zorgt niet alleen voor minder overlast voor klanten, maar ook voor betere communicatie richting deze klanten. Verder is in de overeenkomst aandacht besteed aan thema's zoals social return, duurzaamheid en zero emissie.

De gegunde aannemers

Bij deze nieuwe samenwerking zijn ook afspraken gemaakt met (deels) nieuwe aannemers. Vanaf 1 januari 2024 zijn de aannemers BAS200+ (een nieuwe samenwerking tussen Van Baarsen Buisleidingen BV, Afezo BV en Swart Amsterdam) en Van den Heuvel aan het werk in hun eigen deelgebieden. BAS200+ is verantwoordelijk voor de werkzaamheden in Gebied West en Van den Heuvel in Gebied Oost en Weesp.