Storingen en onderhoud

Glasvezelnetwerkbeheerder Open Dutch Fiber en Liander bundelen hun krachten om graafschade te voorkomen

Vandaag ondertekenen netbeheerder Liander en glasvezelnetwerkbeheerder Open Dutch Fiber (ODF) een samenwerkingsovereenkomst waarin uniforme werkafspraken zijn vastgelegd voor werkzaamheden aan telecommunicatieleidingen zoals glasvezelkabels in projectgebieden van ODF, waar Liander energie-infrastructuur heeft liggen.

16 november 2023
Man en vrouw schudden elkaar de hand, Kijken recht in de camera

Belangrijk doel van de samenwerkingsafspraken is schades aan de ondergrondse infrastructuur in de toekomst zo veel mogelijk te voorkomen. Dit is belangrijk omdat de impact van graafschades groot kunnen zijn. Graafschades zijn een van de voornaamste oorzaken van storingen aan het gas- en elektriciteitsnetwerk. Huishoudens kunnen daardoor tijdelijk zonder elektriciteit of gas komen te zitten. Daarnaast vraagt het repareren van kabels en leidingen capaciteit die Liander ook nodig heeft om andere storingen op te lossen en de gas- en elektriciteitsnetten uit te breiden. En ODF loopt vertraging op in het uitbreiden van het glasvezelnetwerk in Nederland.

In de ondergrond van Nederland liggen elektriciteitskabels, gasleidingen, waterleidingen, telecommunicatiekabels en riolering. Steeds meer huishoudens worden aangesloten op het glasvezelnetwerk dat verder wordt uitgebreid. Tegelijkertijd is Liander volop bezig met het uitbreiden van haar elektriciteitsnetten en maakt het de bestaande gasnetten toekomstbestendig. Het wordt daarmee steeds drukker in de ondergrond en daarom is het belangrijk dat er goede samenwerking plaatsvindt en afspraken worden gemaakt over hoe in de ondergrond wordt gewerkt. Liander zoekt daarom de samenwerking met glasvezelnetwerkbedrijven zodat er veiliger kan worden gewerkt, de kans op schades wordt teruggebracht en de monteurscapaciteit van Liander beter kan worden benut.

Sarike van Wette, Directeur Onderhoud en Storingen van Liander: “Na de eerdere samenwerkingsovereenkomst met een andere grote telecom-netwerkbeheerder gaan we nu ook met ODF een nieuwe stap zetten in het voorkomen van graafschade. Dit doen we door van elkaar te leren, informatie uit te wisselen en duidelijke afspraken en richtlijnen voor beide partijen te maken. Samen vergroten we de veiligheid voor onze medewerkers en omwonenden en verkleinen we de kans op energie-onderbrekingen door graafschade voor onze klanten.”

Floris van den Broek, CEO Open Dutch Fiber: “We zijn blij met onze samenwerking met Liander. Hiermee zorgen we ervoor dat werken in de (vaak drukke) ondergrond veiliger wordt. We houden elkaar op alle niveaus in beide organisaties op de hoogte van onze werkzaamheden, zodat we vroegtijdig en snel kunnen inspelen op de vaak locatie gebonden uitdagingen die de projecten met zich meebrengen. Samen kunnen we de aanleg zo veilig en efficiënt mogelijk uit voeren en de maatschappelijke overlast tot een minimum beperken”.

Het bewustzijn over werkzaamheden onder de grond wordt door deze samenwerking vergroot en daarmee wordt het mogelijk om processen te verbeteren of aan te passen. Concreet betekent dit duidelijkere en makkelijk begrijpbare werkinstructies voor de uitvoering van werkzaamheden. Het doel is het voorkomen van schades die het gevolg kunnen zijn van de aanleg van het glasvezelnetwerk of het uitbreiden van energie-infrastructuur en het naleven van wetten en regelgeving. Recent is er in Nieuwsuur aandacht geweest voor de risico’s die graafwerkzaamheden met zich meebrengen en het belang van veiligheid en duidelijke werkinstructies. Liander en ODF bestendigen met deze overeenkomst een werkwijze die tot zeer weinig schades leidt. Eerdere samenwerkingsovereenkomsten tussen glasvezelnetwerkbeheerders en Liander hebben geleid tot 40% minder graafschades aan de Liander netten door werkzaamheden aan het glasvezelnetwerk.