Projecten

Netuitbreidingen met grote maatschappelijke impact krijgen hogere prioriteit

Netuitbreidingen met grote maatschappelijke impact krijgen meer prioriteit in de investeringsplannen. Dit blijkt uit het prioriteringskader voor uitbreidingsinvesteringen die het ministerie van EZK afgelopen vrijdag presenteerde.

22 maart 2023
Amsterdam, Flevoland, Gelderland, Friesland, Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht
Zonnepanelen windmolen en blauwe lucht

Hiermee kunnen wij  in onze investeringsplannen, samen met overheden, prioriteit geven aan de energie-infrastructuur die cruciaal is voor de energietransitie. Denk hierbij aan aansluitingen van windparken op zee, belangrijke regionale uitbreidingen en de grote netuitbreidingen voor de verduurzaming van de industrie en woningen.

Voor Liander betekent dit dat we binnen het investeringsplan rekening gaan houden met deze zogenaamde ‘prioritaire status’ van uitbreidingsprojecten. Dit heeft invloed op welke volgorde we onze projecten uitvoeren.

Lees het hele artikel via Netbeheer Nederland.