Projecten

Liander maakt elektrisch laden mogelijk bij windstilte

In Geldermalsen heeft Betuwewind het indrukwekkende snellaadplein WattHub gerealiseerd. Dit laadplein biedt de mogelijkheid om meer dan veertig bouw- en vrachtwagens tegelijkertijd van elektriciteit te voorzien. WattHub speelt een cruciale rol bij de emissieloze dijkversterking tussen Tiel en Waardenburg, ondanks de schaarste op het elektriciteitsnet, dankzij flexibele contracten.

24 augustus 2023
Gelderland
Zonnepanelen windmolen en blauwe lucht

De uitdaging: emissieloze dijkversterking

Om de dijkversterking van Tiel en Waardenburg in opdracht van Waterschap Rivierenland emissieloos uit te voeren, was er behoefte aan een snellaadplein om groot materieel en vrachtwagens van duurzame stroom te voorzien. Omdat zo'n snellaadplein nog niet bestond, ging 'Mekante Diek,' de samenwerkingsvorm tussen de bedrijven Dura Vermeer, Van Oord en Ploegam, op zoek naar een alternatieve oplossing en kwam zo terecht bij de burgerwindcoöperatie Betuwewind. Mekante Diek (Betuws voor Markante Dijk) ging met Gerlach Velthoven, directeur van Betuwewind, in gesprek om te kijken naar mogelijkheden. Gerlach was direct enthousiast en vastberaden om hiermee aan de slag te gaan.

Liander levert reservestroom

WattHub, opgeleverd op 1 juli 2023, ligt op het terrein van Avri in Geldermalsen, naast de A15, windmolens en zonnepanelen. Het wordt gevoed met duurzame stroom van Betuwewind en kan in de toekomst mogelijk zonne-energie van Avri Solar gebruiken.

Belangrijk was dat de batterijen op het laadplein altijd vol moesten zijn voordat de werkdag begon. Tijdens de nachtelijke uren, wanneer er meestal ruimte op het elektriciteitsnet beschikbaar is, gebruikt Betuwewind nu stroom uit het net in geval het 's nachts onvoldoende waait. Voor de overige momenten heeft Liander een capaciteitsbeperkend contract afgesloten met Betuwewind en Avri Solar BV. Met deze flexibele contractvorm kan Liander ondernemers oproepen om tijdelijk de teruglevering van stroom te verminderen. Hierdoor ontstaat er meer ruimte op het net, en kan de netbeheerder extra aansluitingen realiseren voor de wind- en zonneparken.

Zo gaf Liander recent aan Betuwewind de opdracht om een uur lang twee megawatt minder stroom terug te leveren om overbelasting van het net te voorkomen. Betuwewind voldeed netjes aan deze opdracht, en eventuele inkomstenverliezen werden vergoed. Op deze manier groeit het aandeel duurzame energie in de regio en voorkomen we overbelasting van het net. Gerlach: "Het is mooi om te zien hoe de beschikbare flexruimte lokaal op succesvolle wijze wordt ingezet!"

Dit project toont aan dat flexibiliseren van de energievraag noodzakelijk is om optimaal gebruik te maken van het net. Want flexibiliteit is nu noodzakelijk, en straks de norm.