Capaciteit op het net

Bouw nieuw elektriciteitsstation Zuidplaspolder bij Zevenhuizen gestart

Netbeheerders TenneT, Liander en Stedin zijn begonnen met de bouw van het nieuwe elektriciteitsstation in de Zuidplaspolder bij Zevenhuizen. Als de werkzaamheden eind 2025 zijn afgerond, zorgt dit voor een aanzienlijke vergroting van de transportcapaciteit van elektriciteit in de regio. In Zevenhuizen, Waddinxveen, Boskoop, Moerkapelle en Hazerswoude-dorp kunnen bedrijven worden aangesloten die nu op de wachtlijst staan als gevolg van de congestie op het elektriciteitsnet en wordt ruimte gecreëerd voor meer nieuwbouw in de regio.

26 oktober 2023
Zuid-Holland
nieuwsartikel Zevenhuizen

Door met een grote hamer symbolisch de eerste paal in de grond te slaan, gaven de netbeheerders en de gemeente Zuidplas officieel het startsein voor de bouw van het nieuwe elektriciteitsstation. Frank Wester (TenneT), Monique Hoogwijk (Liander) en Maarten Bijl (Stedin) vertegenwoordigden de netbeheerders. Namens de gemeente Zuidplas waren wethouders Wybe Zijlstra en Jan Willem Schuurman aanwezig.

Belang voor de regio

Wethouder Schuurman benadrukt het belang van het nieuwe station: "Voldoende stroomcapaciteit is een vereiste voor het goed functioneren van bedrijven. En daarmee voor het behoud en het stimuleren van onze economie en de ontwikkeling van onze regio. Ondernemers die nu op de wachtlijst staan, kunnen straks worden voorzien van een aansluiting of van extra capaciteit. Maar de uitbreiding van het stroomnet is ook een vereiste om gebiedsontwikkelingen in de regio straks van stroom te kunnen voorzien, zoals de 8.000 woningen in het Vijfde Dorp en het bedrijventerrein Dryport Zuidplas."

Energietransitie mogelijk maken

Ook wethouder Zijlstra is verheugd dat de bouw nu is gestart: "De komst van het elektriciteitsstation is noodzakelijk om de energietransitie mogelijk te maken zodat we woningen, bedrijven en het dagelijks leven verder kunnen verduurzamen. We zien al een enorme toename van zonnepanelen, elektrische warmtepompen en elektrische voertuigen. Zo creëren we een duurzame leefomgeving, die niet meer afhankelijk is van fossiele brandstoffen. Zo draagt dit ook bij aan de gezondheid en het welzijn van de bewoners van deze regio."

Transformatoren

Op het terrein van het elektriciteitsstation Zuidplaspolder komen meerdere transformatoren te staan. Voor Liander worden 3 transformatoren van 80 megavoltampère (MVA) in bedrijf genomen en 1 als backup. Stedin neemt 2 transformatoren van 90 MVA in bedrijf en 1 als backup. Zo blijft in geval van storing of onderhoud de levering van elektriciteit gegarandeerd. TenneT bouwt op het terrein een zogeheten schakeltuin. Deze is nodig om hoogspanningslijnen en componenten op het station aan of af te schakelen. De totale oppervlakte van het terrein van het nieuwe station is ongeveer 7 hectare (67.000 m2).

Monique Hoogwijk, regiomanager bij Liander: 'Ik ben blij en trots dat we starten met de bouw van dit belangrijke elektriciteitsstation voor Zuidplas en omgeving. Hiermee zetten we een belangrijke stap in de uitbreiding van het elektriciteitsnet in dit deel van Zuid-Holland. Dat is hard nodig voor de verduurzaming in de regio en om de groei van de woningbouw en bedrijven te realiseren.'

Inpassing in het landschap

Bij het ontwerp van het station is er veel aandacht besteed aan de landschappelijke inpassing en het vergroten van de biodiversiteit. Zo worden de gebouwen afgewerkt met groene stenen in vier verschillende tinten, aansluitend bij de landelijke omgeving. Na de bouwfase wordt het terrein ingericht met natuurlijke oevers en rietbeplanting en komt er een kruidenrijk grasveld, nestkasten voor torenvalken en uilen en een strook voor insecten. Dit om de biodiversiteit rond het station te versterken.

Terrein opgehoogd

Voor de bouw van het nieuwe station is het terrein 2,5 meter opgehoogd. In augustus 2022 is van de gelegenheid gebruik gemaakt om voor de omgeving tijdelijk een enorme zandspeelplaats te maken. Veel omwonenden hebben hier toen gebruik van gemaakt. Het zand heeft hierna bijna een jaar moeten inklinken, voordat afgelopen zomer het terrein bouwrijp kon worden gemaakt en de bouw kon worden gestart. De werkzaamheden op het terrein duren tot medio 2025. Na een testperiode wordt het nieuwe elektriciteitsstation naar verwachting eind 2025 in gebruik genomen.

Meer weten over de werkzaamheden in Zevenhuizen? Bekijk dan deze projectpagina.