Capaciteit op het net

Update capaciteit elektriciteitsnet

Op het elektriciteitsnet in Flevoland, Gelderland en Zuid-Holland zijn nieuwe knelpunten ontstaan. Op deze punten is de maximale capaciteit van het net bereikt.

26 april 2023
Flevoland, Gelderland, Zuid-Holland
Zonnepanelen windmolen en blauwe lucht

Dit is de terugkerende update over de capaciteit van het elektriciteitsnet van Liander. Deze update is voor klanten met een grootverbruikaansluiting*. U kunt hier lezen in welke nieuwe gebieden capaciteit vrijgekomen is of waar het net vol zit.

In onderstaand overzicht geven we per provincie aan in welk specifiek gebied de maximale capaciteit van het net is bereikt.

Klik hieronder op de link per provincie om per regio meer informatie over de knelpunten te vinden. Hierin vindt u onder andere per knelpunt een omschrijving van het gebied.

Een volledig overzicht van de beschikbaarheid van capaciteit op ons net, vindt u via deze link.

Flevoland

In Flevoland gaan we in twee gebieden onderzoek doen naar de mogelijke toepassing van congestiemanagement, namelijk in:

  • Almere (verdeelstation De Vaart, verbruik)
  • Emmeloord (verbruik)

Gelderland

In Gelderland gaan we in drie gebieden onderzoek doen naar de mogelijke toepassing van congestiemanagement, namelijk in:

  • Barneveld (verdeelstation Harselaar, verbruik)
  • Barneveld (verdeelstation Barneveld, teruglevering)
  • Borculo (verbruik)

Zuid-Holland

In Zuid-Holland gaan we in één gebied onderzoek doen naar de mogelijke toepassing van congestiemanagement. Dat is in Boskoop voor verbruik en teruglevering.

Op deze pagina leest u meer over congestiemanagement.

Meld uitbreidingsplannen zo snel mogelijk

Wilt u een nieuwe grootverbruikaansluiting? Of heeft u al een grootverbruikaansluiting bij ons en wilt u meer vermogen? Dan adviseren we u zo snel mogelijk contact met ons op te nemen. Wij laten u dan weten wanneer er vermogen voor u beschikbaar is. Ook in gebieden waar nog wel capaciteit is, raden wij aan om op tijd vermogen aan te vragen. Liander kan namelijk geen garantie geven dat capaciteit lang beschikbaar blijft. Lossen wij bijvoorbeeld een knelpunt op een kabel op? Dan kunnen nieuwe aanvragen toch voor een nieuw knelpunt op het bovenliggende verdeelstation zorgen. U kunt online uw aanvraag voor vermogen doen.

Liander investeert in het net

Als uw netbeheerder werkt Liander aan het energienet van vandaag en morgen. Het elektriciteitsnet raakt op steeds meer plekken vol. Dat komt door de toenemende vraag naar elektriciteit en de snelle opkomst van zonne- en windenergie. Daarom investeerden we in 2022 zo'n één miljard euro in de uitbreiding van het net. Versterking van het net kost veel tijd, onder meer door lange vergunningstrajecten. In de tussentijd passen we nieuwe technologieën toe in onze netten. Hierdoor benutten we het energienet zo optimaal mogelijk. Kijk voor meer algemene informatie over capaciteit op het stroomnet op deze pagina.

Congestiemanagement nieuwe stijl

De ACM heeft in mei 2022 nieuwe spelregels voor congestiemanagement gepubliceerd, waardoor de netbeheerders en grootverbruikers en grote producenten van wind- en zonnestroom meer mogelijkheden krijgen om op plaatsen waar het net zijn maximale capaciteit heeft bereikt, flexibel met energievraag- en aanbod om te gaan totdat de netuitbreiding gerealiseerd is. Meer actuele informatie over congestiemanagement door Liander is hier te vinden.

* Een grootverbruikaansluiting is een aansluiting vanaf 3x80 ampère.