Bouw elektriciteitsstation Sextantweg Amsterdam gestart

Bouw elektriciteitsstation Sextantweg Amsterdam gestart

De bouw van een nieuw elektriciteitsstation op de Sextantweg in Amsterdam is gestart. Het wordt gebouwd om de stations Westhaven en Basisweg te ontlasten. Hier is sinds 2021 en begin 2022 sprake van congestie, waardoor nieuwe klanten op de wachtlijst komen. Met de realisatie van het nieuwe station op de Sextantweg komt een vermogen van 50 MVA vrij, goed voor een aansluiting van zo'n 25 tot 50 bedrijven - afhankelijk van de vraag naar stroom. Het station wordt naar verwachting half 2025 opgeleverd.

In het elektriciteitsstation komen twee transformatoren, hier komt via kabels vanuit de Hemweg 50 kilovolt binnen en wordt door de transformatoren omgezet naar 10 kilovolt. Daarnaast worden twee middenspanningsinstallaties gebouwd waar de middenspanningskabels op aangesloten worden, die naar de transformatorhuisjes in het industriegebied of direct naar een bedrijf gaan.

Het station aan de Sextantweg kan gebouwd worden dankzij de goede samenwerking met de Port of Amsterdam die een geschikte locatie ter beschikking stelt. Het station wordt modulair gebouwd. Dat is een stuk efficiënter en sneller. Gemiddeld duurt de bouw van een elektriciteitsstation vijf tot zeven jaar waarvan drie tot vijf jaar ruimtelijke inpassing en twee jaar bouwtijd. Door de samenwerking met het havenbedrijf en het modulair bouwen kunnen wij het station in vier jaar neerzetten.

Elektriciteitsnet Amsterdam Nederland

Nederland heeft een van de betrouwbaarste elektriciteitsnetten van de wereld. Dit is echter niet ontworpen voor de snelle ontwikkelingen die nu plaatsvinden. Als gevolg van de snelgroeiende economie, de digitalisering van de samenleving, het in recordtempo bouwen van huizen en het verduurzamen van de energievoorziening neemt de vraag naar elektrisch vermogen steeds meer toe. Hierdoor knelt het soms letterlijk op het elektriciteitsnet.  

Op het elektriciteitsnet in de regio Amsterdam zijn afgelopen tijd verschillende knelpunten ontstaan. Om de elektriciteitsnetten klaar te maken voor een duurzame toekomst, werken wij in Amsterdam aan de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Naast 30 nieuwe elektriciteitsstations worden tot 2035 ook 15 bestaande stations uitgebreid. Daarnaast worden er honderden transformatorhuisjes in de wijken geplaatst en worden kilometers nieuwe elektriciteitskabel aangelegd.