50 bedrijven hebben interesse om flexibel met elektriciteit om te gaan

50 bedrijven hebben interesse om flexibel met elektriciteit om te gaan

De zoektocht naar bedrijven in de regio’s Flevopolder, Utrecht en Gelderland die flexibel met hun elektriciteitsvermogen kunnen omgaan heeft circa 50 geïnteresseerde bedrijven opgeleverd. Deze bedrijven meldden zich na een brede oproep om mee te helpen om het elektriciteitsnet flexibel te gebruiken, zodat er meer ruimte ontstaat voor nieuwe aanvragers. De resultaten van deze oproep worden meegenomen in het onderzoeksrapport, dat in september/oktober zal verschijnen.

In de regio's Flevopolder, Gelderland en Utrecht is sprake van schaarse netcapaciteit. De ontwikkeling van onder meer laadpalen, warmtepompen en de elektrificatie van de industrie gaat veel sneller dan dat het net kan worden uitgebreid. In 2022 kondigde TenneT aan dat de grenzen van de capaciteit van het elektriciteitsnet in zicht kwamen. Grootverbruikers die zich wilden vestigen of hun bestaande aansluiting wilden verzwaren zijn op een wachtlijst terecht gekomen.  

Bedrijven in de regio actief benaderd 

De betrokken netbeheerders Liander, Stedin en TenneT zijn bezig met grootschalige investeringen in de regio. Die nemen echter de nodige tijd in beslag. Als oplossing op weg naar de structurele netuitbreidingen wordt onderzocht of het mogelijk is om het net tegen een vergoeding op drukke momenten te ontlasten door invoeren van een systeem dat vergelijkbaar is met ‘spitsmijden’. Afgelopen periode hebben de netbeheerders alle bedrijven en zogenaamde congestion service providers (CSP’s) in de regio actief benaderd om te onderzoeken of zij flexibel met hun elektriciteit om kunnen gaan, bijvoorbeeld door hun productieprocessen aan te passen.  

Resultaten oproep worden verwerkt in eindrapport 

Ongeveer 50 bedrijven hebben hun interesse kenbaar gemaakt om flexibel vermogen te leveren. Onder de geïnteresseerde bedrijven zitten onder meer tuinders en kleinere industrieën. Een eerste inschatting is dat deze bedrijven samen een beperkte hoeveelheid aan flexpotentieel voor de hele regio meebrengen. De vraag naar flexibel vermogen in het gebied is momenteel groter. Wanneer het flexaanbod niet voldoende is, blijven veel partijen op de wachtlijst staan. De netbeheerders analyseren momenteel in hoeverre de aangeboden hoeveelheid flexibel vermogen een oplossing biedt voor het congestievraagstuk. De conclusies worden verwerkt in een eindrapport, dat in september/oktober zal verschijnen. 

Aanmelden voor flexibel vermogen blijft mogelijk

Los van het aanstaande rapport blijven de netbeheerders op zoek naar partijen die flexibel vermogen kunnen leveren. Met nieuwe aanbieders van flexibiliteit kan op termijn aan partijen op de wachtlijst mogelijk toch ruimte worden aangeboden. Bedrijven kunnen zich hiervoor aanmelden via www.partnersinenergie.nl

Jetten wil speciale flex-coördinator

Recent kondigde demissionair minister Jetten al aan dat hij op zoek gaat naar een speciale coördinator om flexibel gebruik van het stroomnet door ondernemers verder te ontwikkelen. Binnen het landelijke actieprogramma netcongestie is inmiddels ook een platform opgericht om ondernemers hiermee op weg te helpen. Flexibiliteit in een belangrijke sleutel in de omschakeling naar een duurzaam energiesysteem. 

www.SlimMetStroom.com