Leidingen en kabels niet goed zichtbaar in uw KLIC-melding

Leidingen en kabels niet goed zichtbaar in uw KLIC-melding

Veilig graven met graafmachine - Liander

Van donderdag 8 juni 12:00 uur tot zaterdag 10 juni 2023 12:00 uur was er een probleem met het overzetten van kabel- en leidinginformatie van Liander richting het Kadaster. Hierdoor werd een groot gedeelte onze stroomkabels en gasleidingen niet weergegeven.

BELANGRIJK! Heeft u tussen donderdag 8 juni 12:00 uur en zaterdag 10 juni 2023 12:00 uur een KLIC-melding gedaan? Wij adviseren u dringend niet te gaan graven op basis van de gegevens uw KLIC-melding.
 

Door de storing in het overzetten van de kabel- en leidinginformatie van Liander richting de database van het Kadaster kunnen de gegevens van de KLIC-melding incompleet zijn. Er kunnen toch stroomkabels of gasleidingen in de grond aanwezig zijn. Ook kan er een Eis Voorzorgsmaatregel (EV) van toepassing zijn die niet weergegeven wordt. 

Doe opnieuw een KLIC-melding voordat uw werkzaamheden starten. Dit kan vanaf zondag 11 juni om 11:00 uur. 

Om schade aan het stroom- of gasnet te voorkomen, is het belangrijk dat u vóór uw werkzaamheden van start gaan een nieuwe KLIC-melding doet op de website van het Kadaster. Dit kan vanaf zondag 11 juni om 11.00 uur. Dit geldt voor zowel een oriëntatieverzoek als een graafmelding. Vanaf dat moment bevatten de bestanden weer de juiste informatie. 

Update: 
Heeft u naar aanleiding van deze storing opnieuw een KLIC-melding gedaan? Wij betalen de extra gemaakte kosten aan u terug. En denken ook mee over eventuele opgelopen schade. Alle aanvragers die een melding hebben gemaakt in deze periode, ontvangen hier in week 25 persoonlijk een e-mail over (controleer ook uw SPAM mailbox). U hoeft tot die tijd zelf niets te doen. 

Wat is een KLIC-melding?

Als u van plan bent te (laten) graven met een machine, dan bent u wettelijk verplicht vooraf een graafmelding te doen bij het Kadaster. Dit heet een KLIC-melding. U ontvangt dan kabel- en leidinginformatie van de plek waar u gaat graven. Deze informatie gebruikt u om graafschade en gevaarlijke situaties te voorkomen.
 

Wanneer was de storing? 

De KLIC-meldingen die gedaan zijn tussen donderdag 8 juni 12.00 uur en zaterdag 12:00 hebben niet de juiste data ontvangen. Ook kan er een Eis Voorzorgsmaatregelen (EV) van toepassing zijn, die niet weergegeven wordt.   
 

Moet ik de werkzaamheden stilleggen? 

Ja, we verzoeken dringend direct de werkzaamheden stil te leggen. Op basis van uw huidige KLIC- melding heeft u geen goed beeld van de kabels en leidingen in de grond. 
 

Moet ik een nieuwe melding doen? 

Ja, doe een nieuwe KLIC-melding op zondag 11 juni vanaf 11:00 uur. U krijgt dan de juiste informatie mee. Op basis van die informatie kunt u opnieuw uw plannen maken.  

 

Wat is de oorzaak van de storing? 

De oorzaak van de storing is nog niet gevonden. Het gaat om een storing in ons systeem dat de informatie over kabels en leidingen doorgeeft aan kadaster.  

 

Wanneer is de storing opgelost? 

De storing is inmiddels opgelost. Hiervoor hebben we een back-up teruggezet van maandag 5 juni. Dat betekent dat de situatie van de kabels op maandag 5 juni weer zichtbaar is in een KLIC-melding die u vanaf zaterdag 10 juni 12.00 uur doet.  Vanaf zondag 11 juni 11:00 uur kunt u weer een melding doen die volledig is. Op basis van die informatie kunt u opnieuw uw plannen maken.  

 

 

 

Bekijk gerelateerd nieuws:

Netbeheerders doen dringend beroep op bedrijfsleven in Flevoland, Gelderland en Utrecht voor flexibeler elektriciteitsverbruik

Netbeheerders doen dringend beroep op bedrijfsleven in Flevoland, Gelderland en Utrecht voor flexibeler elektriciteitsverbruik

Netbeheerders TenneT, Liander en Stedin doen samen met overheden een ultieme poging om alle bedrijven in de provincies F ...

Lees artikel

Energiebehoefte nieuwe woningen cruciale factor voor tijdige aansluiting

Energiebehoefte nieuwe woningen cruciale factor voor tijdige aansluiting

Het is essentieel dat projectontwikkelaars en woningcorporaties in een vroeg stadium plannen voor nieuwbouwwijken en de ...

Lees artikel