Provinciaal meerjarenprogramma’s infrastructuur en klimaat aangeboden aan minister Jetten

Provinciaal meerjarenprogramma’s infrastructuur en klimaat aangeboden aan minister Jetten

Vandaag hebben gedeputeerden, wethouders en netbeheerders samen met Minister Jetten voor Klimaat en Energie, stilgestaan bij de oplevering van de provinciaal Meerjarenprogramma’s Infrastructuur en Klimaat (pMIEK) door de provincies. Er is gesproken over het belang van deze eerste stap in het proces om met elkaar prioriteiten aan te brengen in de investeringen in ons energienetwerk. Ook zijn de te maken keuzes en de wijze van samenwerking met elkaar besproken.

Nederland wil klimaatneutraal zijn in 2050, en heeft ambitieuze doelen voor onder andere wonen en economische ontwikkeling. Hiervoor is een razendsnelle verandering van het energiesysteem nodig: minder fossiele gassen, overgang naar duurzame gassen, meer elektriciteit, meer opslag etc. Dit vraagt om een nieuwe manier van samenwerken waarin we met elkaar keuzes maken in de ontwikkeling van dat toekomstige energiesysteem, met een blik op de lange termijn. Belangrijke energie-infrastructuurprojecten met grote maatschappelijke impact willen we daarbij met voorrang uit kunnen voeren. Provincies hebben daar samen met netbeheerders en gemeenten de afgelopen periode de eerste stap in gezet door een provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur en Klimaat (pMIEK) te ontwikkelen. 


Ruim 100 provinciale energie-infrastructuurprojecten opgenomen in pMIEK

In het pMIEK werken provincies, gemeentes en netbeheerders samen om het energiesysteem en ruimtelijke ordening bij elkaar te brengen. Ook staat hierin welke projecten voor uitbreiding van energie-infrastructuur het meest nodig zijn in een provincie. En hoe deze keuzes worden opgenomen in investeringsplannen van netbeheerders en in het (ruimtelijk) beleid van provincies en gemeenten. 
 
Zo geeft het pMIEK netbeheerders betere onderbouwingen voor hun investeringen die niet alleen gericht is op oplossen van netcongestie op de kortere termijn (op basis van concrete klantaanvragen en ontwikkelingen). Maar het is ook gericht op de langere termijn waarbij we projecten identificeren voorsorterend op een gewenst toekomstig energiesysteem. En helpt het provincies en gemeenten bij het maken van bestuurlijke keuzes en vervolgens in het vergunningsproces: welke projecten kunnen het best eerst uitgevoerd worden en welke later? Hierdoor wordt meer transparant en concreet wat er tot 2030 – maar ook de periode daarna - wel en niet kan worden gerealiseerd.


Prioriteren regionaal en nationaal schaalniveau

In de pMIEKs staan de energie-infrastructuurprojecten van regionaal belang die nodig zijn om de ontwikkelingen voor alle sectoren mogelijk te maken centraal. Denk bijvoorbeeld aan de woningbouw, duurzame opwek, mobiliteit of de verduurzaming van bedrijventerreinen. Grote energie-infrastructuurprojecten op nationaal schaalniveau staan in het nationale Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK). Voorbeelden hiervan zijn de aansluiting van windparken op zee en grote netuitbreidingen voor de verduurzaming van de industrie.


Volgende stappen

De netbeheerders vinden het een goede ontwikkeling dat alle partijen samen kijken naar de prioritering van belangrijke maatschappelijke projecten. Daardoor kunnen we ervoor zorgen dat de investeringen in ons net zo efficiënt mogelijk plaatsvinden. Het is nu taak aan alle betrokkenen om concrete afspraken te maken. Zowel over de wijze waarop de door de provincies opgeleverde pMIEKen in de investeringsplannen van de netbeheerders opgenomen kunnen worden, als hoe overheden kunnen helpen de juiste randvoorwaarden voor realisatie in te vullen.
 
Alle provincies zullen hun pMIEK voor de zomer vaststellen. Netbeheerders nemen de gewenste prioritering uit de provinciale MIEK’s mee in het investeringsplan van 2024.

 

Netbeheer Nederland publiceerde dit bericht namens de gezamenlijke netbeherders ook op netbeheernederland.nl

Bekijk gerelateerd nieuws:

Eerste ondernemers omgeving Boskoop profiteren van uitbreiding elektriciteitsnet 

Eerste ondernemers omgeving Boskoop profiteren van uitbreiding elektriciteitsnet 

Op de grens van Hazerswoude-Dorp met Boskoop heeft netbeheerder Liander afgelopen week een nieuw elektriciteitsstation i ...

Lees artikel

Liander opent loket SDE++subsidie 2023

Liander opent loket SDE++subsidie 2023

Producenten van duurzame energie kunnen van 6 juni tot en met 6 juli 2023 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ...

Lees artikel