Transformatorstation Oosterhout maakt Nijmegen Noord klaar voor de toekomst

Oosterhout maakt Nijmegen Noord klaar voor toekomst

In Oosterhout, vlakbij Nijmegen, hebben netbeheerders TenneT en Liander een nieuw transformatorstation gerealiseerd. Dit betekent dat in de tweede helft van 2023 ruim veertig grootzakelijke klanten die op de wachtlijst stonden voor levering van elektriciteit, hun gevraagde vermogen krijgen. Deze klanten worden geïnformeerd door Liander.

Klanten die zich na de vooraankondiging van TenneT hebben gemeld, moeten wachten tot het hoogspanningsnet in de provincie is uitgebreid en verzwaard. Dit geldt ook voor klanten die wachten op capaciteit voor teruglevering van elektriciteit. Dit is naar verwachting tussen 2027 en 2029 gereed. TenneT en Liander zetten intussen vol in op slimme oplossingen, zodat klanten mogelijk eerder op het net kunnen worden aangesloten.

Nijmegen Noord is een gebied dat volop in ontwikkeling is. In korte tijd zijn er veel woningen en andere voorzieningen gebouwd. Hierdoor is de vraag naar elektriciteit flink gestegen. Ook wordt er steeds meer duurzame energie opgewekt door windturbines en zonnepanelen. Net als op veel andere plekken in Nederland, is de huidige energie-infrastructuur hier niet op berekend. Daarom zijn TenneT en Liander in 2016 gestart met de voorbereidingen voor een nieuw gezamenlijk transformatorstation tussen de Griftdijk en bedrijventerrein Park 15, ten zuiden van de afrit van de A15. Het station is nu klaar.

Om de ruim veertig klanten extra vermogen te geven, moet een 20.000 Volt kabel van 11 kilometer gegraven worden in de driehoek tussen de A15, de A325 en de Waal. Deze werkzaamheden worden in juni 2023 afgerond. Vervolgens worden tussen juni en december 2023 alle klanten aangesloten op station Oosterhout en omgezet van de huidige 10.000 Volt kabels naar de nieuwe 20.000 Volt kabels vanaf station Oosterhout. In die maanden zal het aantal klanten op station Oosterhout fasegewijs toenemen.

Duurzaam station

Het nieuwe transformatorstation is een duurzaam station, met veel aandacht voor biodiversiteit. Het station past bij de groene ambities van de netbeheerders en Gemeente Nijmegen. De gemeente wil economische ontwikkelingen en duurzame energie in en om de stad stimuleren. Tegelijkertijd wil Nijmegen een aaneensluitend groen landschap creëren aan de rand van Park 15, om zo ruimte te bieden aan dieren die het zwaar hebben. Bij het nieuwe transformatorstation is daarom veel rekening gehouden met de omliggende natuur. Niet alleen om het transformatorstation heen is het straks groen. Ook het station zelf heeft een groene uitstraling. Zo is er geen grind gestort tussen de elektriciteitsinstallaties (zoals gebruikelijk), daar is gras aangelegd. Een van de dienstgebouwen heeft een dak beplant met sedum en de ander is bekleed met hout. Ook is er een insecten hotel op het terrein.

Toekomstbestendig energienet

De netbeheerders werken elke dag hard om het energienet toekomstbestendig te maken. In Gelderland investeren TenneT en Liander de komende jaren honderden miljoenen euro's. Dit is hard nodig, want we gebruiken in Nederland met z'n allen steeds meer elektriciteit. Daar komt bij dat alle werkzaamheden niet tegelijkertijd kunnen worden gedaan.  Dat betekent dat klanten de komende jaren rekening moeten houden met langere wachttijden.  Om wachtlijsten te verkorten, zetten netbeheerders naast investeringen ook in op slimme oplossingen, zoals spitsmijden. Gebruikers krijgen dan een vergoeding als ze helpen het elektriciteitsnet te ontlasten op drukke momenten.