Regeling afsluitbeleid structureel gewijzigd

Regeling afsluitbeleid structureel gewijzigd

Ministers Jetten en Schouten zetten een groot deel van de aangepaste regeling afsluitbeleid vanaf 1 april om in een permanente regeling. Hiermee wordt voor veel klanten de kans op afsluiten verkleind, en zullen er waarschijnlijk minder mensen worden afgesloten van gas en elektriciteit.

Netbeheerders zijn wettelijk verplicht om kleingebruikers af te sluiten van gas en elektriciteit wanneer zij van energieleveranciers een zogenaamd eindeleveringsbericht ontvangen. Dit gebeurt nadat de energieleverancier het contract met hun klant beëindigd heeft. Door de gestegen energieprijzen, dreigden eerder veel mensen in geldproblemen te komen. Eind oktober zijn daarom afspraken gemaakt. Om te voorkomen dat er mensen werden afgesloten als gevolg van het niet kunnen betalen van de rekening.

Het aantal eindeleveringssignalen is in het vierde kwartaal van 2022 met 54% gedaald ten opzichte van het kwartaal daarvoor. Het aantal fysieke afsluitingen daalde met 68%.

Wat verandert er na 1 april?

Tot 1 april was het voor een klant voldoende om met de leverancier in contact te blijven om afsluiten te voorkomen. Daadwerkelijk betalen was daar niet per sé voor nodig. Vanaf 1 april moeten er wel termijnen worden betaald. Als er een betalingsregeling is getroffen, moet de betalingsregeling worden nagekomen om afsluiten te voorkomen.

Proef in Amsterdam

In Amsterdam werken Liander en de gemeente sinds januari samen aan een unieke proef. Hierin kunnen zij Amsterdammers van wie het energiecontract door betalingsproblemen is ontbonden te hulp schieten. Tijdens de proef wisselt de netbeheerder adressen van huishoudens die op de lijst staan om afgesloten te worden van energie uit met de gemeente. Zo kunnen gemeentelijke schuldhulpverleners deze kwetsbare huishoudens helpen om verdere groei van schulden en energieafsluiting te voorkomen. De resultaten van de eerste proefperiode worden nu geëvalueerd en zullen we daarna delen.

Treffen van een regeling (en die nakomen!) is essentieel

Netbeheer Nederland is blij dat er nu duidelijkheid is en dat het aangepaste afsluitbeleid, dat erop gericht is om zo min mogelijk mensen af te sluiten van gas en elektriciteit, op hoofdlijnen wordt voortgezet. Het is daarbij wel essentieel dat klanten die de energierekening níet kunnen betalen, hulp of een betalingsregeling accepteren. Doen ze dit ook na herhaaldelijk verzoek niet, dan zal er voor hen alsnog een eindeleveringsverzoek worden verstuurd.

Afsluitingen als gevolg van aantoonbare fraude, diefstal of onveiligheid blijven uiteraard onverminderd plaatsvinden.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de regels en afspraken over het afsluiten van energie? Op deze pagina van de Rijksoverheid leest u er meer over.

Bekijk gerelateerd nieuws:

Update capaciteit elektriciteitsnet

Update capaciteit elektriciteitsnet

Op het elektriciteitsnet in Friesland, Gelderland en Noord-Holland zijn nieuwe knelpunten ontstaan. Op deze punten is de ...

Lees artikel