Ook elektriciteitsnet in woonwijk loopt tegen grenzen aan

Ook elektriciteitsnet in woonwijk loopt tegen grenzen aan

Laagspanning klus Dronten

Het tempo waarin Nederland verduurzaamt, vraagt veel van het elektriciteitsnet. Hierdoor kunnen na grote bedrijven nu ook consumenten en kleine ondernemingen te maken krijgen met het elektriciteitsnet dat volloopt. Om woningeigenaren zoveel mogelijk te helpen, gaat Liander hen waar mogelijk toch aansluiten door het net tijdelijk extra te belasten. Hierdoor kunnen er, tot het moment dat het net is uitgebreid, wel meer spanningsproblemen ontstaan.

De energietransitie is nu echt op stoom. Ook steeds meer consumenten en kleine bedrijven zijn flink aan het verduurzamen. Zo nam in het gebied waar netbeheerder Liander (dochteronderneming van Alliander) actief is, het aantal woningen en kleine bedrijven met zonnepanelen op daken met een kwart toe tot ruim 760.000. Het aantal warmtepompen in woningen stijgt landelijk snel. Inmiddels staat de teller hiervan op een miljoen. En ook het aantal elektrische auto’s is in Nederland in twee en een half jaar tijd verdriedubbeld tot meer dan 300.000. Dit alles leidt tot een stevige toename van het elektriciteitsverbruik in de woonwijk. Dat is eveneens te zien aan het aantal aanvragen van consumenten die een zwaardere elektriciteitsaansluiting nodig hebben. Liander ontving hiervoor in 2022 ruim 43.000 aanvragen. Een verdubbeling ten opzichte van het aantal aanvragen in 2020. Gelet op de afspraken die zijn gemaakt in het Klimaatakkoord, zal de verduurzaming in Nederland de komende jaren met een nog grotere snelheid gepaard gaan. Het is voor Alliander echter onmogelijk om dit tempo van de energietransitie bij te houden. Het elektriciteitsnet in de woonwijken moet flink worden uitgebreid om alle nieuwe aansluitingen en verzoeken voor een zwaardere aansluiting te kunnen realiseren.  

Elektriciteitsnet zwaarder belasten

Maarten Otto, CEO Alliander: "Het elektriciteitsnet in woonwijken is op veel plaatsen nog niet berekend op de snelheid waarmee consumenten hun huis verduurzamen. Onze mensen werken hard om dit net aan te passen, zodat consumenten hun verduurzamingsplannen kunnen uitvoeren. Afgelopen jaar werden weer meer kabels aangelegd en meer elektriciteitshuisjes geplaatst dan het jaar daarvoor. Om aan de toekomstige vraag te kunnen voldoen, moeten er de komende jaren 20.000 elektriciteitshuisjes komen. En 1 op de 3 straten gaat open om de verzwaring van het elektriciteitsnet te realiseren. Een stevige klus die we niet zo snel kunnen uitvoeren als het tempo waarmee de vraag naar elektriciteit stijgt. Naast dat dit een gigantische opgave is, hebben we ook te maken met personeels- en materiaaltekorten waardoor we niet overal tegelijk aan de slag kunnen. Dat betekent dat we in de nabije toekomst helaas tijdelijk niet alle consumenten en bedrijven met een kleinverbruikaansluiting direct kunnen helpen wanneer het net in de wijk vol raakt. We hebben daar nu al op enkele plaatsen mee te maken, maar we voorzien dat dit aantal de komende jaren gaat oplopen. Om onze klanten zo goed mogelijk in hun behoeften te voorzien, kiezen we er daarom voor een deel van de nieuwe aansluitingen of verzwaringen toch te realiseren en daarmee het net tijdelijk extra te belasten."

Door die extra belasting is het mogelijk dat spanningsproblemen toenemen. Dit varieert van het korte tijd niet kunnen terugleveren van zonne-energie tot knipperende verlichting in huis. In een enkel geval kan de extra belasting leiden tot stroomuitval op individueel, straat- of wijkniveau. Of dat gebeurt, is afhankelijk van de vraag naar elektriciteit op een bepaald moment en daardoor moeilijk te voorspellen. 

Lees het volledige nieuwsbericht op Alliander.com.

Bekijk gerelateerd nieuws:

RES-plannen doorgerekend: keuzes en prioritering noodzakelijk

RES-plannen doorgerekend: keuzes en prioritering noodzakelijk

We produceren én gebruiken steeds meer elektriciteit. Het is heel belangrijk dat hernieuwbare bronnen zoals zon en wind ...

Lees artikel

Nachtwerk voor meer stroom centrum Amsterdam

Nachtwerk voor meer stroom centrum Amsterdam

Technici van Liander werkten in de avond van 13 maart aan een bijzondere klus in het centrum van Amsterdam. Ze plaatsten ...

Lees artikel