Liander vraagt ondernemers inschatting elektriciteitsverbruik voor komende 10 jaar

Liander vraagt ondernemers inschatting elektriciteitsverbruik voor komende 10 jaar

De industrie en grote bedrijven maken massaal plannen voor de verduurzaming van hun bedrijfsvoering, zo bleek vorig jaar uit de jaarlijkse inventarisatie van Liander. Zo stappen ze massaal van aardgas over op elektriciteit en leggen ze wekken veelvuldig stroom op.

Omdat dit grote impact heeft op het elektriciteitsnet vraagt de netbeheerder haar grootzakelijke klanten ook dit jaar om een schatting te geven van het vermogen dat zij in de komende 10 jaar nodig hebben. Het gaat daarbij zowel om het verbruik van elektriciteit als het terugleveren van bijvoorbeeld wind- of zonnestroom. De prognoses helpen Liander om het elektriciteitsnet zo goed mogelijk in te richten voor de toekomst. 

Nederland heeft een van de betrouwbaarste elektriciteitsnetten van de wereld. Dit is echter niet ontworpen voor de snelle ontwikkelingen die nu plaatsvinden. De schaarste op het net is het gevolg van de groeiende economie, de digitalisering van de samenleving, het in recordtempo bouwen van huizen en het verduurzamen van de energievoorziening. Deze ontwikkelingen zorgen voor een explosieve vraag naar elektriciteit waardoor het letterlijk knelt op het elektriciteitsnet. Daarom werkt Liander samen met de andere netbeheerders overal aan de verzwaring en uitbreiding van het elektriciteitsnet.  

Verduurzamingsplannen bedrijfsleven 

De vraag van ondernemers naar elektriciteit en ruimte op het elektriciteitsnet om zelf opgewekte wind- en zonnestroom terug te leveren blijft explosief toenemen. Liander ziet dat ondernemers nu vooral grote stappen willen zetten met de verduurzaming van hun bedrijfswagens en voor hun warmteproductie van aardgas overstappen op industriële elektrische boilers. Hiervoor vragen zij zeer grote vermogens aan. Zo zag Liander vorig jaar een verviervoudiging van het aantal aanvragen voor verhogingen van het gecontracteerd vermogen onder grootverbruikers van elektriciteit.  

Inschatting extra benodigde capaciteitsproblemen  

Ook in gebieden waar het net zijn maximale capaciteit heeft bereikt, is het voor Liander essentieel om te weten hoeveel transportvermogen grootzakelijke klanten, zoals ondernemers, op welk moment in de toekomst verwachten nodig te hebben. Met de prognoses voor transportvermogen krijgt Liander een zo accuraat mogelijke inschatting van de totale toekomstige belasting op het elektriciteitsnet. Dit helpt de netbeheerder bij het inschatten hoeveel extra capaciteit er op welke plaats op het elektriciteitsnet nodig is. De netbeheerder neemt dit mee in zijn plannen voor de uitbreiding van het net om in de toekomst ook daadwerkelijk de benodigde capaciteit voor ondernemers en instellingen beschikbaar te hebben. Het is daarom belangrijk dat grootzakelijke klanten de prognose vóór 1 april 2023 invullen. Bij het opgeven van de 10-jaarsprognose adviseert Liander klanten om rekening te houden met toekomstige ontwikkelingen, zoals uitbreiding of verduurzaming van de bedrijfsvoering. Liander verwacht in juni inzicht te kunnen geven in de uitkomsten van de enquête. 

Prognoses doorgeven via Mijn Liander 

Grootzakelijke klanten kunnen hun 10-jaarsprognose invullen op hun Mijn Liander-account. Klanten die nog niet over een account beschikken kunnen dit makkelijk aanmaken op de website Liander.nl. 

Groen gas, waterstof, en duurzame warmte als alternatief voor aardgas 

Op dit moment is elektriciteit voor veel ondernemingen het enige alternatief voor aardgas. Maar zeker op de langere termijn zijn er meer opties voor de industrie en bedrijven als alternatief voor aardgas, zoals groen gas, waterstof, en duurzame warmte. Liander adviseert ondernemers om deze opties mee te wegen in hun verduurzamingsplannen.