Netbeheerders presenteren scenariorapport voor investeringsplannen 2024

Netbeheerders presenteren scenariorapport voor investeringsplannen 2024

Netbeheerders werken hard aan het uitbreiden en onderhouden van de energienetwerken. Dit vraagt om forse investeringen. Liander en de andere regionale netbeheerders hebben daarom, onder de vlag van Netbeheer Nederland, een scenariorapport uitgebracht. Dit vormt de basis voor de verdere uitwerking van de investeringsplannen van de (regionale) netbeheerders. Het rapport is tot stand gekomen na intensieve gesprekken en groepssessies met stakeholders.

Netbeheerders zorg voor goede en betrouwbaar werkende netwerken voor het transport en de distributie van gas en elektriciteit. En we investeren continu in de kwaliteit van de netten en de uitbreiding ervan. Voor het plannen van de uitbreiding van de netten wordt onder andere gebruik gemaakt van toekomstscenario’s. Deze scenario’s helpen bijvoorbeeld om een beeld te vormen van de energievraag en het -aanbod in de toekomst. Daarnaast helpt het om de transportbehoefte die hierdoor ontstaat in kaart te brengen en de energie-infrastructuur te bepalen die nodig is om in deze behoefte te voorzien. Op basis van de transportbehoefte en de noodzakelijke en gewenste energie-infrastructuur krijgen we inzicht welke investeringen in de toekomst nodig zijn.

Ambities bijgesteld

De investeringsscenario’s in het nieuwe rapport zijn aangepast aan de klimaatambitie om 55% CO2-reductie in 2030 te realiseren. Dit is ook zo vastgelegd in de Klimaatwet. Dat betekent dat de opgave fors naar boven is bijgesteld ten opzichte van de scenario’s in het investeringsplan van 2022. Netbeheerders willen nóg meer en effectiever investeren om de toenemende en ook veranderende vraag in de energietransitie te realiseren. Naast deze versnelling moeten de netbeheerders ook investeringen in het huidige net blijven doen.

Samenwerken met Marktpartijen

Ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving stellen ons voor de opgave om onze energievoorziening opnieuw vorm te geven, terwijl ‘de winkel gewoon openblijft’. Deze opgave vraagt een flinke inspanning van een groot aantal partijen in de Nederlandse samenleving. Deze inspanning kan sneller en effectiever wanneer deze partijen goed met elkaar samenwerken. Daarom heeft de werkgroep een belangrijke groep externe stakeholders gevraagd mee te denken met de uitdaging van de netbeheerders.

Lees meer over de investeringsscenario’s en het volledige rapport op de website van Netbeheer Nederland

Bekijk gerelateerd nieuws:

Update capaciteit elektriciteitsnet

Update capaciteit elektriciteitsnet

Op het elektriciteitsnet in Flevoland, Friesland, Gelderland en Noord-Holland zijn nieuwe knelpunten ontstaan. Op deze p ...

Lees artikel

Friese Waddeneilanden, Provincie Fryslân en Liander zetten samen in op een toekomstbestendig energiesysteem

Friese Waddeneilanden, Provincie Fryslân en Liander zetten samen in op een toekomstbestendig energiesysteem

De Friese Waddeneilanden, Provincie Fryslân en netbeheerder Liander hebben vandaag de ‘Intentieverklaring Friese Wadd ...

Lees artikel