Monteurs in opleiding werken aan stroomnet

Monteurs in opleiding werken aan stroomnet

Laagspanning klus Dronten

Het werk sneller uitvoeren. Overlast verminderen. En leren in de praktijk. Dat gebeurt er de komende weken in Dronten. Waar ruim 50 monteurs die bij netbeheerder Liander in opleiding zijn aan het stroomnet werken. Onder begeleiding van ervaren monteurs gaan zij aan de slag om onderhoudswerkzaamheden te doen aan het stroomnet. Daarnaast breiden zij het net uit om te kunnen voldoen aan de alsmaar toenemende vraag naar stroom.

Huishoudens in Nederland verduurzamen in rap tempo. Dat zorgt er onder meer voor dat steeds meer stroom nodig is voor bijvoorbeeld elektrisch koken, het verwarmen van woningen met een warmtepomp en om de elektrische auto voor de deur op te laden. Tegelijk stijgt ook het aantal zonnepanelen op woningdaken waarvan de duurzaam opgewekte elektriciteit wordt teruggeleverd aan het stroomnet. De stroomnetten zijn in Nederland één van de betrouwbaarste van de wereld. Maar deze zijn niet ontworpen voor alle ontwikkelingen die nu plaatsvinden. Om ervoor te zorgen dat iedereen straks voldoende stroom kan blijven afnemen en terugleveren, breidt Liander het stroomnet op veel plaatsen uit. Zo ook in de wijk De Landmaten in Dronten.  

Werk tegelijk uitgevoerd  

Om het stroomnet in De Landmaten in Dronten toekomstbestendig te maken, zijn twee nieuwe elektriciteitshuisjes geplaatst en worden oudere stroomkabels vervangen. Daarnaast wordt er 2,1 kilometer extra kabel uitgerold in de wijk. Alles bij elkaar een forse klus waarvoor de stroom op een aantal momenten moet worden afgesloten. Dit is nodig om monteurs veilig hun werk te laten doen. Om de overlast voor bewoners zoveel mogelijk te beperken, voert we daarom veel werkzaamheden tegelijkertijd uit. Daarvoor gaan verspreid over twee dagen in totaal 56 leerling monteurs aan de slag.  

Sarike van Wette, directeur Onderhoud & Storingen bij Liander: “Met de inzet van de groepen leerling monteurs snijdt het mes aan twee kanten. Enerzijds is dit een unieke kans om hen voor te bereiden op het werk in de praktijk. Ze doen ervaring op met een stroomnet dat ook echt honderden huizen van stroom voorziet. Maar deze massale aanpak zorgt er ook voor dat het werk sneller kan worden uitgevoerd en daarmee de overlast voor bewoners tot een minimum wordt beperkt. Overlast is helaas wel even nodig, zodat iedereen ook in de toekomst kan blijven rekenen op een betrouwbaar stroomnet.”  

Onder begeleiding  

Donderdag 16 februari is de eerste dag dat we massaal aan het stroomnet in Dronten werken. Dan gaan 36 monteurs die bij Liander in opleiding zijn voor elektromonteur aan de slag. Op verschillende plaatsen in de wijk verbinden zij kabels in de grond aan elkaar. Dat doen zij onder het toeziend oog van ervaren monteurs. Die brengen hen de fijne kneepjes van het vak bij en houden uiteraard in de gaten dat alles zorgvuldig en veilig wordt uitgevoerd. Op donderdag 16 maart vinden vergelijkbare werkzaamheden plaats waarbij 20 leerling monteurs aan de slag gaan. Om de monteurs veilig hun werk te kunnen laten doen, sluiten we in een deel van de wijk korte tijd de stroom af. Rondom de genoemde dagen is Liander bezig met voorbereidende en afsluitende werkzaamheden. Over de twee dagen verspreid gaat het in totaal om bijna 500 huishoudens.  

Koffie staat klaar  

Tijdens de werkzaamheden staat er voor de bewoners een kop koffie of thee klaar op een centrale plaats in de wijk. Daar kunnen zij ook eventuele vragen stellen aan een medewerker van Liander.