Werkgebied Zuid-Holland

Werkgebied Zuid-Holland

De belangstelling voor duurzame energie in Zuid-Holland is groot. De provincie hoopt binnen vijf jaar 14% van zijn totale energieverbruik op te wekken uit hernieuwbare bronnen. Liander is actief in het noordelijke deel van de provincie en werkt volop aan de infrastructuur. 

Projecten Zuid-Holland

  • Voor een aantal nieuwe wegen verplaatsen we onze energienetten. Dit onder meer bij de Nagelbrug bij N444, in Leimuiden bij de N207 en in de regio Leiden door de aanleg van de Rijnlandroute. 

Door de toegenomen vraag naar stroom in Zuid-Holland breiden wij het netwerk voortdurend uit:

  • We breiden het onderstation in Alphen aan den Rijn uit en passen de regionale netten aan, zodat deze goed aansluiten op de nieuwe hoogspanningsverbinding door het Groene Hart.
  • We houden ons aan de afspraak met het Staatstoezicht op de Mijnen om in 2040 alle grondroeringsgevoelige leidingen te hebben vervangen. Hiervoor dienen wij jaarlijks 12 kilometer aan leidingen te saneren. Grondroeringsgevoelige leidingen zijn leidingen die in uitzonderlijke gevallen een risico op lekkage hebben als er in de buurt van deze leidingen grondverplaatsingen plaatsvinden, bijvoorbeeld door graafwerkzaamheden, zwaar transport, trillingen of bronbemaling.

Duurzaamheid Zuid-Holland

De komende jaren krijgt Liander te maken met het programma Stroomversnelling: In totaal worden 111.000 woningen in Nederland gerenoveerd met als doel om energieneutraal te worden. Dit betekent dat bij gemiddelde weersomstandigheden het energieverbruik gelijk is aan de hoeveelheid opgewekte energie. Voor 2016 zijn in Leiden twee locaties benoemd waar in totaal 444 woningen op deze manier worden gerenoveerd.

Stroom- en gasstoring Zuid-Holland

Liander is actief in zes regio's in Nederland, waaronder Zuid-Holland. In ons werkgebied maken we het mogelijk dat miljoenen mensen gas en stroom kunnen krijgen. Liander is verantwoordelijk voor het oplossen van stroomstoringen in Zuid-Holland. Als er een storing optreedt kunt u kijken of deze al bekend is op het actuele storingsoverzicht. Als de storing er nog niet bekend is, dan kunt u deze melden via het Nationale Storingsnummer 0800-9009.