Werkgebied Noord-Holland

Werkgebied Noord-Holland

De ontwikkeling van energievoorziening in Noord-Holland gaat in rap tempo door. Energievormen als zonne-energie, wind en duurzaam bouwen worden gefaciliteerd. Daarbij vraagt de provincie zich continu af hoe energieontwikkelingen versneld en geïntensiveerd kunnen worden.

Projecten Noord-Holland

  • Woningbouw neemt weer toe in Noord-Holland, de bedrijvigheid groeit ook door. Daarom verbeteren we de prestatie van het net. We passen de netwerken, installaties en ruimtes aan in onder meer Aalsmeer, Uithoorn en Santpoort. En we wijzigen de netten op verschillende plekken om de energielevering bij storingen sneller te herstellen.

De provincie heeft werkzaamheden aan verschillende snelwegen gepland. Dit heeft ook vaak impact op de bestaande energie-infrastructuur:

  • Het werk aan onze netten bij de N23 (tracé Westfrisiaweg) en N241 (Verlaat-Schagen) loopt volgens planning nog door tot 2017.
  • Voor het versterken van de dijken in Beemster, Heerhugowaard en Hoorn-Edam, verleggen we onze bestaande kabels en leidingen. 

Duurzaamheid Noord-Holland

In 2016 beginnen we met de bouw van het nieuwe onderstation Middenmeer. En we breiden de capaciteit uit van de bestaande stations Haarlemmermeer, Rozenburg en Hoofddorp. Deze uitbreidingen zijn nodig om de toename van duurzame energie te faciliteren, waaronder de uitbreiding van het windpark in het Wieringermeer. 

Stroom- en gasstoring Noord-Holland

Liander is actief in zes regio's in Nederland, waaronder Noord-Holland. In ons werkgebied maken we het mogelijk dat miljoenen mensen gas en stroom kunnen krijgen. Liander is verantwoordelijk voor het oplossen van stroomstoringen in Noord-Holland. Als er een storing optreedt kunt u kijken of deze al bekend is op het actuele storingsoverzicht. Als de storing er nog niet bekend is, dan kunt u deze melden via het Nationale Storingsnummer 0800-9009.