Werkgebied Friesland

Werkgebied Friesland

Friesland is zeer actief met het opwekken van zonne-energie. Het aanbod van zonnestroom neemt in Friesland de komende jaren dan ook enorm toe. Een mooie ontwikkeling op weg naar duurzaamheid. Tegelijkertijd brengt dit ook uitdagingen met zich mee voor het elektriciteitsnet van Liander.

Van 400 naar 8000 voetbalvelden met zonnepanelen

Liander houdt er rekening mee dat het elektriciteitsnet in Friesland tot 2050 ruimte moet bieden aan zo'n 6100 megawatt aan zonne-installaties. Dit zijn ongeveer 8.000 voetbalvelden met zonnepanelen. Eind 2018 was er circa 300 megawatt aan zonnepanelen; ongeveer 400 voetbalvelden. Dat betekent dat er in dertig jaar tijd twintig keer zoveel zonneparken bij komen in Friesland. Een enorme groei.

Zonneparken hebben grote impact op beschikbare capaciteit elektriciteitsnet

Rond onze elektriciteitsverdeelstations in Buitenpost, Oosterwolde en Holwerd/Ameland is het aanbod van duurzaam geproduceerde stroom zeer snel gegroeid. Veel sneller dan we onze netten en achterliggende installaties hebben kunnen verzwaren. Hier kunnen klanten inmiddels niet de gewenste hoeveelheid zonne-energie terugleveren. In deze drie gebieden kunnen de uitbaters van zonneparken wel een aanvraag doen voor teruglevering op het net, maar dan krijgen zij een transportbeperking. Dit betekent dat deze klanten tijdelijk geen of minder energie kunnen terug leveren. Wij realiseren ons dat dit gevolgen kan hebben voor onze klanten.

Zonneparken in Friesland  - Liander

Liander investeert in het elektriciteitsnet van Friesland

Om de vele zonneparken aan te kunnen sluiten op het elektriciteitsnet, is het nodig dat wij onze elektriciteitskabels en installaties verzwaren. Daarom investeert Liander in het uitbreiden en verzwaren van het elektriciteitsnet. In 2019 investeren wij 85 miljoen in het energienet in Friesland. Omdat dit veel tijd en maatschappelijk geld kost, werken we ook aan andere oplossingen.

Werkzaamheden Liander in Friesland

In Friesland werkt Liander onder andere aan het verbeteren van het energienet op de volgende manieren: