Werkgebied Friesland

Werkgebied Friesland

Friesland heeft als doel om in 2025 25% duurzame energie op te wekken. Dit vraagt om schone energieproductie als wind, zon, warmte en biosmassa. Liander werkt aan een duurzame aanpassing van de bestaande energie infrastructuur door de aanleg van intelligente netten.

Projecten Friesland

Friesland kent een sterke bedrijvigheid in windenergie. Op verschillende plekken in de regio zijn windparken gerealiseerd..

  • In totaal maakt de provincie ruimte voor 530 megawatt aan windenergie in 2020.
  • Momenteel liggen er concrete plannen om het bestaande windpark Hiddum-Houw, nabij de kop van de Afsluitdijk, uit te breiden van 9 tot 36 megawatt.
  • Intelligente energienetten: Liander verzorgt de versterking, uitbreiding en vervanging van de huidige netten en de aanleg van intelligente netten. Ook bouwen we diverse schakelstations en sluiten grote ondernemingen aan, waaronder het industrieterrein in Heerenveen.

Duurzaamheid Friesland

  • Liander en het bedrijf OMRIN uit Oudehaske starten in het begin van 2016 met het leveren van groengas aan het net in Heerenveen.
  • We maken het net geschikt om de drukverhoging aan te kunnen en het groengas verder te kunnen transporteren naar de grootverbruikers op het industrieterrein IBF.
  • We vervangen kilometers aan brosse leidingen voor duurzame leidingen.

Vanaf 1 januari 2016 is Liander ook de netbeheerder in een groter deel van Friesland >

Stroom- en gasstoring Friesland

Liander is actief in zes regio's in Nederland, waaronder Friesland. In ons werkgebied maken we het mogelijk dat miljoenen mensen gas en stroom kunnen krijgen. Liander is verantwoordelijk voor het oplossen van stroomstoringen in Friesland. Als er een storing optreedt kunt u kijken of deze al bekend is op het actuele storingsoverzicht. Als de storing er nog niet bekend is, dan kunt u deze melden via het Nationale Storingsnummer 0800-9009.