Werkgebied Amsterdam

Werkgebied Amsterdam

Onze hoofdstad is in ontwikkeling en verwelkomt steeds meer bedrijven en inwoners. Ook is er een groeiend aantal duurzame initiatieven. Dit vraagt om betrouwbare energienetten die deze ontwikkelingen kunnen faciliteren. Verder blijven we partner in Amsterdam Smart City.

Projecten Amsterdam

Door toename van de aanbouw van steeds meer woningen en kantoren versterkt Liander de hoofdinfrastructuur:

  • We leggen verbindingen naar twee te realiseren schakelstations (Zuidas Noord & Zuid).
  • We stellen gasleidingen buiten werking voor de verdieping van de A10 bij de Zuidas.
  • De Rode loper is de openbare ruimte vanaf het Centraal Station tot aan de Ceintuurbaan. Hier vervangen we verouderde gasleidingen. En we verbinden de gasnetten tussen Damrak en het Oosterdokseiland.

In 2016 zijn we opnieuw partner in Amsterdam Smart City: een initiatief van meer dan 100 partijen die samenwerken aan slimme toepassingen met energie in Amsterdam. Hierbij werkt Amsterdam ook samen met andere internationale steden aan onderwerpen als ICT, data en mobiliteit.

Duurzaamheid Amsterdam

In Amsterdam blijft ruimte voor het realiseren van duurzaamheid:

  • We starten een proef met laadpalen voor elektrische mobiliteit.
  • In Sleeswijkbuurt gaan we 200 woningen duurzaam renoveren. Het elektriciteitsnet wordt verzwaard en het gasnet verwijderd.

Stroom- en gasstoring Amsterdam

Liander is actief in zes regio's in Nederland, waaronder Amsterdam. In ons werkgebied maken we het mogelijk dat miljoenen mensen gas en stroom kunnen krijgen. Liander is verantwoordelijk voor het oplossen van stroomstoringen in Amsterdam. Als er een storing optreedt kunt u kijken of deze al bekend is op het actuele storingsoverzicht. Als de storing er nog niet bekend is, dan kunt u deze melden via het Nationale Storingsnummer 0800-9009.