MVO en Liander

MVO en Liander

Liander werkt aan een duurzame energievoorziening in Nederland én aan duurzaamheid binnen ons eigen bedrijf. We voelen ons verantwoordelijk voor de impact die we op onze omgeving hebben.

Maatschappelijk verantwoorde keuzes

In ons dagelijkse werk maken we verantwoorde keuzes met oog voor de samenleving, waarbij we rekening houden met maatschappelijke uitdagingen op het gebied van People, Planet en Profit. We streven er naar om zo helder mogelijk te zijn in onze prestaties en ambities op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Dit doen we onder andere door:

  • Het opstellen van een jaarverslag waarbij we financiële, operationele en maatschappelijke informatie integreren;
  • Onze registratie op het FIRA platform, een online register waar bedrijven hun MVO-prestaties zichtbaar maken, waarbij we een EXPERT review hebben laten uitvoeren.
  • Certificering op de CO prestatieladder niveau 5. De CO2 prestatieladder is een instrument voor bedrijven om hun CO2-uitstoot in kaart te brengen en te verminderen. Hierbij niveau 5 het hoogst haalbare is.

 

People

Als werkgever bieden we meer dan alleen werk en besteden we aandacht aan vele sociale thema’s, zoals vrouwen op de arbeidsmarkt, vrijwilligerswerk en de vergrijzende werkpopulatie.

Planet

We houden onze impact op het milieu zo klein mogelijk door een klimaatneutrale en circulaire bedrijfsvoering. Onze bedrijfsvoering wordt enkel gevoed met duurzame energie en ons afval is uiteindelijk weer grondstof voor onze materialen.

Profit

Wij streven naar een eerlijke en onafhankelijke manier van werken en zaken doen. Daarom zijn wij niet betrokken bij corruptie, omkoping, afpersing en verduistering in welke vorm dan ook.