Vormen van congestiemanagement

Vormen van congestiemanagement

Liander gebruikt op dit moment vier manieren om congestiemanagement toe te passen. Elke vorm van congestiemanagement biedt verdienkansen voor u. We lichten de verschillende opties hieronder toe.

Redispatch (intraday)

Bij redispatch verlaagt de netbeheerder tijdens het intraday tijdsbereik op basis van biedingen de vraag naar transportvermogen. De netbeheerder plaatst de congestiesituatie als order in GOPACS. Aangeslotenen in het congestiegebied kunnen reageren (vertegenwoordigd door een Congestion Service Provider (CSP)) door een kooporder te plaatsen op een bij GOPACS aangesloten handelsplatform. De acties om congestie op te lossen mogen geen problemen veroorzaken voor de balanshandhaving van het elektriciteitsnet op nationaal niveau. Daarom wordt het plaatsen van een kooporder altijd gecombineerd met een verkooporder buiten het congestiegebied. Hiermee wordt de congestie opgelost, zonder dat we de balans op het energienet verstoren.

Doet u een bod op een order voor een specifieke congestiesituatie? En kan GOPACS dit matchen aan een tegenbod? Dan ontvangt u hiervoor de gevraagde prijs. Deze financiële afhandeling vindt plaats via het energiehandelsplatform dat gekoppeld is aan GOPACS.

Biedplichtcontract (intraday)

Met een biedplichtcontract heeft de aangeslotene (vertegenwoordigd door een Congestion Service Provider (CSP)) een plicht om op verzoek van de netbeheerder redispatchbiedingen te doen in GOPACS. Een biedplichtcontract biedt meer zekerheid voor zowel netbeheerder als aangeslotenen dan Redispatch. Enerzijds heeft de netbeheerder de zekerheid dat het congestieprobleem opgelost wordt, anderzijds heeft de aangeslotene de zekerheid over de vooraf overeengekomen voorwaarden en vergoedingen. Het principe van het biedplichtcontract is te vergelijken met redispatch.

Doet u een bod op een order voor een specifieke congestiesituatie? En kan GOPACS dit matchen aan een tegenbod? Dan ontvangt u hiervoor de gevraagde prijs. Deze financiële afhandeling vindt plaats via het energiehandelsplatform dat gekoppeld is aan GOPACS. Partijen met een biedplichtcontract kunnen daarnaast een vergoeding krijgen voor hun beschikbaarheid om in geval van een order van Liander een bod te plaatsen op een bij GOPACS aangesloten handelsplatform.

Capaciteitslimietcontract met afroep (day ahead)

Met een capaciteitslimietcontract met afroep heeft de aangeslotene (eventueel vertegenwoordigd door een Congestion Service Provider (CSP)) een plicht om op verzoek van de netbeheerder de benodigde transportcapaciteit te beperken. Een capaciteitslimietcontract met afroep biedt meer zekerheid voor zowel netbeheerder als aangeslotenen dan Redispatch. Enerzijds heeft de netbeheerder de zekerheid dat het congestieprobleem opgelost wordt, anderzijds heeft de aangeslotene de zekerheid over de vooraf overeengekomen voorwaarden en vergoedingen.

Capaciteitslimietcontract zonder afroep

Met een capaciteitslimietcontract zonder afroep spreken netbeheerder en aangeslotene af dat de aangeslotene zijn vraag naar transportcapaciteit op specifieke momenten beperkt (zoals overeengekomen in het contract). Een capaciteitslimietcontract zonder afroep biedt meer zekerheid voor zowel netbeheerder als aangeslotenen dan Redispatch. Enerzijds heeft de netbeheerder de zekerheid dat het congestieprobleem opgelost wordt, anderzijds heeft de aangeslotene de zekerheid over de vooraf overeengekomen voorwaarden en vergoedingen.