Congestiemanagementproducten

Congestiemanagementproducten

Liander gebruikt op dit moment vier manieren om congestiemanagement toe te passen. Elke vorm van congestiemanagement biedt verdienkansen voor u. We lichten de verschillende opties hieronder toe.

Redispatch (intraday)

Bij redispatch verlaagt de netbeheerder tijdens het intraday tijdsbereik op basis van biedingen de vraag naar transportvermogen. De netbeheerder plaatst de congestiesituatie als order in GOPACS. Aangeslotenen in het congestiegebied kunnen reageren (vertegenwoordigd door een Congestion Service Provider (CSP)) door een kooporder te plaatsen op een bij GOPACS aangesloten handelsplatform. De acties om congestie op te lossen mogen geen problemen veroorzaken voor de balanshandhaving van het elektriciteitsnet op nationaal niveau. Daarom wordt het plaatsen van een kooporder altijd gecombineerd met een verkooporder buiten het congestiegebied. Hiermee wordt de congestie opgelost, zonder dat we de balans op het energienet verstoren.

Doet u een bod op een order voor een specifieke congestiesituatie? En kan GOPACS dit matchen aan een tegenbod? Dan ontvangt u hiervoor de gevraagde prijs. Deze financiële afhandeling vindt plaats via het energiehandelsplatform dat gekoppeld is aan GOPACS.

Biedplichtcontract (intraday)

Met een biedplichtcontract heeft de aangeslotene (vertegenwoordigd door een Congestion Service Provider (CSP)) een plicht om op verzoek van de netbeheerder redispatchbiedingen te doen in GOPACS. Een biedplichtcontract biedt meer zekerheid voor zowel netbeheerder als aangeslotenen dan Redispatch. Enerzijds heeft de netbeheerder de zekerheid dat het congestieprobleem opgelost wordt, anderzijds heeft de aangeslotene de zekerheid over de vooraf overeengekomen voorwaarden en vergoedingen. Het principe van het biedplichtcontract is te vergelijken met redispatch.

Doet u een bod op een order voor een specifieke congestiesituatie? En kan GOPACS dit matchen aan een tegenbod? Dan ontvangt u hiervoor de gevraagde prijs. Deze financiële afhandeling vindt plaats via het energiehandelsplatform dat gekoppeld is aan GOPACS. Partijen met een biedplichtcontract kunnen daarnaast een vergoeding krijgen voor hun beschikbaarheid om in geval van een order van Liander een bod te plaatsen op een bij GOPACS aangesloten handelsplatform.

Capaciteitsbeperkend contract met afroep (day ahead)

Met een capaciteitsbeperkend contract met afroep heeft de aangeslotene (eventueel vertegenwoordigd door een Congestion Service Provider (CSP)) een plicht om op verzoek van de netbeheerder de benodigde transportcapaciteit te beperken. Een capaciteitsbeperkend contract met afroep biedt meer zekerheid voor zowel netbeheerder als aangeslotenen dan Redispatch. Enerzijds heeft de netbeheerder de zekerheid dat het congestieprobleem opgelost wordt, anderzijds heeft de aangeslotene de zekerheid over de vooraf overeengekomen voorwaarden en vergoedingen.

Capaciteitsbeperkend contract zonder afroep

Met een capaciteitsbeperkend contract zonder afroep spreken netbeheerder en aangeslotene af dat de aangeslotene zijn vraag naar transportcapaciteit op specifieke momenten beperkt (zoals overeengekomen in het contract). Een capaciteitsbeperkend contract zonder afroep biedt meer zekerheid voor zowel netbeheerder als aangeslotenen dan Redispatch. Enerzijds heeft de netbeheerder de zekerheid dat het congestieprobleem opgelost wordt, anderzijds heeft de aangeslotene de zekerheid over de vooraf overeengekomen voorwaarden en vergoedingen.

Veelgestelde vragen

 • Dit is afhankelijk van hoeveel klanten er zijn, welke klanten mee willen doen en wat de klant wil. Marktgebaseerde producten moet altijd eerst worden onderzocht en toegepast, voor niet-markt gebaseerde producten. 

 • Wanneer er onvoldoende flexibiliteit is om marktgebaseerd congestiemanagement uit te kunnen voeren, zijn wij genoodzaakt in geval van terugleveren (ODN) over te gaan op niet-marktgebaseerd congestiemanagement. In specifieke situaties kunnen we ervoor kiezen om bij afname (LDN) over te gaan op niet-marktgebaseerd congestiemanagement. Niet-marktgebaseerde redispatch kunnen we enkele keren toepassen tijdens marktgebaseerd congestiemanagement om een congestiemoment te verhelpen als de marktgebaseerde biedingen/producten incidenteel onvoldoende blijken te zijn. Daarnaast kunnen we ook volledig over gaan naar niet-marktgebaseerd congestiemanagement als er structureel onvoldoende marktgebaseerd aanbod is, waarbij elke uitvraag volgens niet-marktgebaseerde redispatch zal verlopen. 

  Niet-marktgebaseerd congestiemanagement/niet-marktgebaseerde redispatch houdt het volgende in: de netbeheerder doet een uitvraag, aangeslotenen zullen worden verplicht het eigen flexibele vermogen aan te bieden aan de netbeheerder tegen gereguleerde vergoedingen. Hierbij zijn de uitgevraagde aangeslotenen verplicht om deel te nemen, tenzij ze uitsluitsel van deelname hebben. De bestaand langetermijncontracten, die zijn afgesloten onder het marktgebaseerde regime, blijven gelden. 

 • In de onderzoeksfase wordt er bepaalt of er voldoende markt(werking) is in het gebied voor marktgebaseerd redispatch of dat (aanvullend) capaciteitsbeperkende contracten of redispatch (biedplicht) contracten nodig zijn. Operationeel kan de netbeheerder er niet van uit gaan dat er bij redispatch genoeg biedingen zijn, wel met een bepaalde zekerheid vaststellen. Bij de andere congestiemanagementproducten heeft de netbeheerder een hogere zekerheid. 

  Wanneer dit niet het geval blijkt te zijn, zal de netbeheerder de ingediende biedingen zoveel mogelijk gebruiken en nogmaals aandringen bij partijen om meer biedingen te gaan doen. Dit is ook afhankelijk van de situatie. 

  Als er congestiemanagementcontracten zijn afgesloten en die worden niet nageleefd, zullen we waar mogelijk contact opnemen met de contractanten. Voor redispatch stuurt de netbeheerder een uur voor het sluiten van de handelsronde(s) een extra bericht uit met het verzoek om biedingen in te leggen. Vervolgens activeert de netbeheerder hetgeen dat wordt aangeboden tot het probleem volledig is opgelost (of meer). 

  Op de dag zelf zal Liander eventueel maatregelen moeten treffen als tijdens de uitvoering alsnog overbelasting dreigt. Wettelijk gezien bevindt men zich dan in een andere situatie, namelijk die van een dreigende storing. De netbeheerder is gerechtigd om in te grijpen bij aangeslotenen bij dreigende netuitval, zoals congestiebeveiliging en/of noodplan dat is bepaald in de onderzoeksfase 

  Als de netbeheerder niet in staat zijn de verwachte congestie te mitigeren, zal bedrijfsvoering geïnformeerd worden en zal het nood(omschakel)plan geactiveerd worden (bypass regeltrafo om tijdelijk extra vermogen beschikbaar te krijgen). 

  De congestiebeveiliging zorgt ervoor dat bij een overbelasting klanten achter een bepaalt veld worden afgeschakeld om de impact te minimalisering; de assets te beschermen en de levering achter de overige velden in stand te houden. 

  Liander kan dit risico beperken door met een aantal partijen afspraken te maken dat zij bijvoorbeeld tegen een vergoeding altijd zorgen dat er voldoende biedingen achter de hand zijn, d.m.v. capaciteitsbeperkende contracten en biedplichtcontracten. Als er onvoldoende biedingen zijn kan/zal er ook worden overgegaan op niet-marktgebaseerd congestiemanagement. Bij weigering kan er overgegaan worden tot afschakelen.