Grootschalige vervanging gasleidingen

Grootschalige vervanging gasleidingen

De komende jaren vervangt Liander grootschalig grondroeringsgevoelige gasleidingen, zoals grijs gietijzeren- en asbestcementleidingen. Dit doen we om het gasnet zo betrouwbaar en veilig mogelijk te houden. 

Liander vervangt grondroeringsgevoelige gasleidingen voor 2040

Gasleidingen kunnen gemaakt zijn van verschillende materialen. Tegenwoordig zijn ze onder andere van staal en kunststof. Vroeger werd voor het aanleggen van gasleidingen in de bodem vaak gebruikt gemaakt van leidingen van grijs gietijzer of asbestcement, oftewel grondroeringsgevoelige leidingen. In uitzonderlijke gevallen kunnen er op lange termijn lekken in deze leidingen ontstaan, bijvoorbeeld in gebieden waar de grond verzakt of als de leiding een straat kruist met veel zwaar verkeer. Om deze reden vervangt Liander de komende jaren dit soort grondroeringsgevoelige leidingen door leidingen van ander materiaal (kunststof of staal). In het verzorgingsgebied van Liander zijn alle grondroeringsgevoelige gasleidingen met een groot risico op lekken inmiddels vervangen. Met de grondroeringsgevoelige gasleidingen die er nog wel liggen kan er, net als bij gasleidingen van ander materiaal, weinig gebeuren.

Wanneer vervangt Liander de gasleiding in mijn buurt?

Het vervangen van ruim duizend kilometer grondroeringsgevoelige gasleidingen kost tijd. Liander heeft, net als alle andere netbeheerders, in overleg met het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) meerjarige vervangingsprogramma’s opgesteld. Volgens deze afspraak vervangt Liander dit soort gasleidingen voor 2040. SodM houdt samen met de ACM (Autoriteit Consument en Markt) toezicht op de voortgang van de vervanging van de gasnetten. Tot nu toe loopt die vervanging volgens plan. Om de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken, probeert Liander zoveel mogelijk aan te sluiten bij andere werkzaamheden, zoals de vervanging van een riool. Omdat van deze werkzaamheden het nog niet concreet is wanneer deze plaatsvinden, is het voor ons niet mogelijk aan te geven wanneer we waar de leidingen vervangen. Wel staat veiligheid altijd voorop. Ook als het niet mogelijk is om voor 2040 bij andere werkzaamheden aan te sluiten, vervangen wij deze leidingen.

 

Online kaart met gasvervangingsdata

Liander vervangt alle grondroeringsgevoelige gasleidingen in haar verzorgingsgebied voor 2040. Op deze online kaart met gasvervangingsdata zijn deze grondroeringsgevoelige gasleidingen te herkennen aan de donkerblauwe lijnen (te vervangen voor 2040).

Daarnaast staat er welke gasleidingen er jonger en welke er ouder dan 30 jaar zijn. Deze informatie helpt gemeentes weloverwogen beslissingen te nemen over welke buurten en wijken het meest geschikt zijn om plannen voor verduurzaming te ontwikkelen. Zo kunnen we de kosten voor het aanpassen van de bestaande gasnetten zo laag mogelijk houden.

Zoek op een adres of plaats om te bekijken wat de situatie in uw buurt of regio is.

De kaart wordt eens per maand bijgewerkt.

Toezichthouder ACM publiceert ieder jaar rond het begin van de zomer de kwaliteitscijfers over het gas- en elektriciteitsnet. Hierin is per netbeheerder te vinden hoeveel kilometer grijs gietijzeren gasleiding is verwijderd.

Veiligheid staat voorop

Liander is altijd bezig het gasnet zo betrouwbaar en veilig mogelijk te houden. Wanneer een leiding na een bepaalde tijd toe is aan vervanging, dan vervangen wij deze. Ook speuren we dagelijks met zeer gevoelige apparatuur door heel Nederland naar kleine gaslekken. Zo kunnen we minimale gaslekken, nog voor ze een probleem vormen, in een heel vroeg stadium aanpakken. Daarbij blijft veiligheid altijd voorop staan. We blijven alert op veranderende situaties en nieuwe risico’s en vervangen de leidingen indien nodig met hoge prioriteit.

Onderzoek naar versnelling vervanging gietijzeren gasleidingen

Liander onderzoekt de mogelijkheden om gasleidingen van grijs gietijzer en asbestcement versneld te vervangen. Hiervoor zijn we in gesprek met tien gemeenten waar 70 procent van het totaal van deze leidingen ligt. Met deze tien gemeenten willen we werken aan een samenwerkingsovereenkomst om te komen tot een aanzienlijke versnelling. Samen worden de mogelijkheden van een substantiële versnelling onderzocht, rekening houdend met de impact op de omgeving. Ook wordt hierbij gekeken naar een mogelijke combinatie met het afscheid nemen van het gebruik van aardgas in de bebouwde omgeving. Naast de top10-gemeenten zijn er nog circa 70 gemeenten in het verzorgingsgebied van Liander waar leidingen liggen van grijs gietijzer of asbestcement. Met deze gemeentes wordt in de reguliere gesprekken ook gekeken naar mogelijkheden om eerder te saneren. Naar verwachting wordt eind 2019 bekend in hoeverre er een versnelling van de sanering kan plaatsvinden.

Grootschalige vervanging gasleidingen

  • In september 2019 ligt in het verzorgingsgebied van Liander nog 1259 km aan grijs gietijzeren- en 209 km aan asbestcementleidingen. Dat is minder dan 3,6 procent van het totale gasnet. In 2010 was dit nog 2510 km. Per jaar vervangen wij zo’n 150 km van deze leidingen.

    Op onze online kaart met gasvervangingsdata ziet u op welke plekken in ons verzorgingsgebied grondroeringsgevoelige gasleidingen inmiddels zijn vervangen.

  • Grondroeringsgevoelige gasleidingen zijn gemaakt van duurzame materialen, maar het materiaal (grijs gietijzer of asbestcement) is niet geschikt voor iedere ondergrond. In uitzonderlijke gevallen kunnen er op lange termijn lekken in deze leidingen ontstaan, bijvoorbeeld in gebieden waar de grond verzakt of als de leiding een straat kruist met veel zwaar verkeer.

  • Het vervangen van ruim duizend kilometer gasleiding kost tijd. Liander heeft, net als alle andere netbeheerders, in overleg met het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) meerjarige vervangingsprogramma’s opgesteld. Volgens deze afspraak vervangt Liander alle grondroeringsgevoelige gasleidingen voor 2040. Tot nu toe loopt die vervanging volgens plan. Om de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken, probeert Liander zoveel mogelijk aan te sluiten bij andere werkzaamheden, zoals de vervanging van een riool. Omdat van deze werkzaamheden het nog niet concreet is wanneer deze plaatsvinden, is het voor ons niet mogelijk aan te geven wanneer we waar de leidingen vervangen. Ook is het niet mogelijk om een prio-aanvraag te doen. Ook als het niet mogelijk is om voor 2040 bij andere werkzaamheden aan te sluiten, vervangen wij deze leidingen.

  • In uitzonderlijke gevallen kunnen er op lange termijn lekken in deze grondroeringsgevoelige leidingen ontstaan, bijvoorbeeld in gebieden waar de grond verzakt of als de leiding een straat kruist met veel zwaar verkeer. Om deze reden vervangen de netbeheerders grondroeringsgevoelige leidingen door leidingen van ander materiaal. Wij monitoren de veiligheid van het gasnet continu. Zo speuren we dagelijks met zeer gevoelige apparatuur door heel Nederland naar kleine gaslekken. Minimale gaslekken kunnen zo, nog voor ze een probleem vormen, in een heel vroeg stadium worden aangepakt.

  • Ruikt u gaslucht of vermoedt u een gaslek? Open alle ramen en deuren en draai de hoofdgaskraan dicht. Bel het Nationaal storingsnummer 0800-9009 (24 uur per dag bereikbaar) en meld de gaslucht. Deze stappen en aanvullende informatie vindt u in de wizard 'gaslucht melden'.

  • Wanneer u bij graafwerkzaamheden in uw tuin gebruikt maakt van een machine, bent u verplicht om vooraf (minimaal drie dagen van tevoren) een KLIC-graafmelding te doen bij het Kadaster. Zo’n KLIC-melding kan veel problemen voorkomen. Aanvragers krijgen namelijk van de betrokken kabel- en leidingbeheerders de tekeningen opgestuurd. Zo is precies te zien waar de kabels en leidingen in de grond liggen. Bedrijven en particulieren zijn verplicht om deze informatie te gebruikenen en zo schade  aan kabels en leidingen te voorkomen.