Aannemers en netbeheerders werken samen voor slim gelijktijdig aansluiten van gas, water en licht

Aannemers en netbeheerders werken samen voor slim gelijktijdig aansluiten van gas, water en licht

Netbeheerders Vitens en Liander en aannemers (combinaties) CCN, Trinitas, Van den Heuvel en Van Vulpen tekenen voor een achtjarige samenwerking in de meest omvangrijke Europese aanbesteding van het moment.

Aanbesteding Combi SION gewonnen door samenwerkende infra-aannemers in Friesland, Flevoland en Gelderland. De aannemers en netbeheerders zetten volop in op klanttevredenheid, slimme samenwerking en een duurzame manier van aansluiten, saneren en aanpassingen aan bestaande netten in Friesland, Flevoland, Hilversum en Gelderland. Het werk wordt namens Vitens en Liander gecoördineerd vanuit samenwerkingsverband Combi SION.

Het SION-gebied is vanaf nu onderverdeeld in vier grote percelen:

  • Friesland-Noordoostpolder: Aannemerscombinatie CCN - een samenwerking tussen Baas N.V en A. Hak.
  • Flevopolder-Hilversum: Aannemer Van den Heuvel.
  • Gelderland Noord: Aannemerscombinatie Trinitas - een samenwerking tussen Van Gelder, Baas bv en Van Voskuilen.
  • Gelderland Zuid: Aannemer Van Vulpen.

V.l.n.r.: Frits Wolters (Liander), Elsbeth van der Linde (Vitens), Pieter Elzinga (CCN), Geert van den Heuvel (Heuvelgroep), Britte Mettrop (Combi SION) Peter van der Aa (Van Vulpen), Marike Bonhof (Vitens), Henri van der Kamp (Trinitas).

Uitdagende toekomst

Door onder andere de stevige woningbouwopgave neemt de vraag naar aansluitingen op het elektriciteits- en waternet flink toe. Niet alleen moeten alle woningen en bedrijven worden aangesloten op het elektriciteitsnet en de waterleiding, door de toenemende vraag moeten ook de onderliggende netten worden aangepakt. Combi SION gaat op jaarbasis circa 23.000 nieuwe combi-aanvragen en circa 1.200 projecten aan hoofdleidingen realiseren, waaronder het aanleggen van het bijbehorende distributienetwerk en het vervangen van een deel van de bestaande ondergrondse infrastructuur.

Hiervoor hebben de aannemers in hun plannen de nadruk gelegd op slim samenwerken, hoge klanttevredenheid en op stevige duurzaamheidsambities. Om deze ambities te realiseren werken de netbeheerders en aannemers in SION-gebied samen als strategisch partners: in gezamenlijkheid, transparant, besluitvaardig en toekomstgericht.

Verbeteringen voor een hogere klanttevredenheid

In de nieuwe situatie zijn de aannemers vroeg in het aanvraagtraject bij de klant betrokken en nemen zij meer werkzaamheden over van de netbeheerders. Omdat de aannemer dichter op de daadwerkelijke uitvoer zit, kan het voortraject en de aanleg voor de klant soepeler verlopen. Daarbij zijn de werkpakketten breder en stabieler, waardoor aannemers beter kunnen inspelen op fluctuaties binnen hun ruime gebied en kunnen zij investeren in innovaties. Alles in het nieuwe SION-contract is gericht op een hoge klanttevredenheid. Door werkzaamheden te combineren, wordt dubbel werk voorkomen en wordt technisch personeel, dat al schaars is, efficiënt ingezet. En door de straat maar één keer open te breken, wordt de overlast voor bewoners tot een minimum beperkt.

In de startblokken voor een duurzame toekomst

Onderstaand nieuwe team stroopt de mouwen op om de uitdagingen aan te gaan door volop in te zetten op innovatie en duurzaamheid. Combi SION en alle slimme samenwerkers bij netbeheerders en aannemers, staan in de startblokken!

Bekijk gerelateerd nieuws:

Jaarbericht van Liander over 2021 gepubliceerd

Jaarbericht van Liander over 2021 gepubliceerd

Liander heeft vandaag het jaarbericht over 2021 gepubliceerd. Deze separate publicatie van de netbeheerder is verplicht ...

Lees artikel

Liander onderzoekt met ondernemers in Amsterdams Havengebied mogelijkheden om meer bedrijven aan te sluiten op het elektriciteitsnet

Liander onderzoekt met ondernemers in Amsterdams  Havengebied mogelijkheden om meer bedrijven aan te  sluiten op het elektriciteitsnet

Netbeheerder Liander heeft vandaag ondernemers opgeroepen een offerte uit te brengen voor hun concrete oplossingen om me ...

Lees artikel