Capaciteit elektriciteitsnet onder druk in Gelderse regio’s Neerijnen en Bommelerwaard

Capaciteit elektriciteitsnet onder druk in Gelderse regio’s Neerijnen en Bommelerwaard

Vraag naar exra energie in Neerijnen en Bommelerwaard

In de Gelderse regio’s Bommelerwaard en Neerijnen nam de vraag naar energie het afgelopen jaar enorm toe. Met name onder tuinders is er een onverwacht hoge vraag naar extra elektrisch vermogen. Hierdoor heeft het verdeelstation voor elektriciteit in Neerijnen de maximale capaciteit bereikt. Dit heeft impact op zakelijke klanten in deze regio’s.

Oplossing: verzwaren van het elektriciteitsnet

Om te zorgen dat het elektriciteitsnet betrouwbaar en beschikbaar blijft voor al onze klanten, is het nodig dat we de capaciteit van het stroomnet verzwaren. We onderzoeken welke oplossing het beste werkt in deze regio; uitbreiden van het bestaande station of een nieuw station. Daarover zijn we in gesprek met TenneT en de betrokken gemeentes. De doorlooptijd van een uitbreiding van het net is 4 tot 5 jaar.
 

Regio Neerijnen: een transportbeperking voor extra elektrisch vermogen

Het verdeelstation voor elektriciteit in Neerijnen heeft de maximaal beschikbare capaciteit bereikt. Om te voorkomen dat de elektriciteitskabels te zwaar belast raken, moeten we een tijdelijke transportbeperking invoeren wanneer een klant meer elektrisch vermogen wil afnemen dan wij nu contractueel zijn overeen gekomen. Dit geldt voor zakelijke grootverbruikers die op verdeelstation Neerijnen zijn aangesloten. Als we deze maatregel niet nemen, kan dat uiteindelijk leiden tot stroomuitval in dit gebied.  


Regio Bommelerwaard: extra elektrisch vermogen beperkt beschikbaar

Ook in de regio Bommelerwaard loopt Liander tegen de grenzen van de beschikbare elektrische capaciteit aan. Op bepaalde plaatsen is hier nog ruimte voor klanten om het elektrisch vermogen te verhogen, maar slechts onder bepaalde voorwaarden. Grootzakelijke klanten die hier zijn gevestigd en binnenkort meer elektriciteit nodig hebben, roepen wij op contact met ons op te nemen om de mogelijkheden te  bespreken. Dit geldt voor zowel nieuwe aansluitingen als voor bestaande aansluitingen.


Terugleveren van opgewekte energie is wel mogelijk

Voor het terugleveren van opgewekte elektriciteit gelden op dit moment geen beperkingen in beide regio’s. Voor grote initiatieven is het wel verstandig zo vroeg mogelijk contact met ons op te nemen om te kijken of er ruimte is op het elektriciteitsnet.


Liander stelt klanten op de hoogte

De komende week informeert Liander zakelijke klanten in de regio Neerijnen over wat dit voor hen betekent. Ook gaan wij in gesprek met klanten in dit gebied om het bestaande net nog beter te benutten en met tijdelijke oplossingen toch extra capaciteit te kunnen bieden.

Contact opnemen of meer weten naar aanleiding van dit bericht? Bezoek onze pagina's 'capaciteit van het stroomnet' over dit onderwerp.

Bekijk gerelateerd nieuws:

Aandacht voor betaalbaarheid energievoorziening

Aandacht voor betaalbaarheid energievoorziening

In het televisieprogramma 1Vandaag is dinsdag 29 januari aandacht voor de betaalbaarheid van de energierekening. Het gaa ...

Lees artikel

Gaat u verduurzamen? Denk na over uw energievoorziening

Gaat u verduurzamen? Denk na over uw energievoorziening

Liander roept consumenten en bedrijven op die bijvoorbeeld bij een verhuizing of verbouwing van het aardgas af gaan, goe ...

Lees artikel