Capaciteit op het net

Liander vraagt ondernemers elektriciteitsverbruik voor komende 10 jaar in te schatten

De industrie en grote bedrijven maken massaal plannen voor de verduurzaming van hun bedrijfsvoering. Dit blijkt uit de laatste jaarlijkse inventarisatie door netbeheerder Liander. De vraag naar vermogen stijgt exponentieel: werd in 2021 nog een groei van +800 Megawatt (MW) verwacht, in 2023 is dit verdubbeld naar 1600 MW. Ook dit jaar worden grootzakelijke klanten gevraagd om een schatting te geven van het vermogen dat zij in de komende 10 jaar nodig hebben. De jaarlijkse prognose neemt netbeheerder Liander mee in het maken van de plannen voor het uitbreiden en versterken van het elektriciteitsnet.

6 maart 2024
bedrijventerrein met windmolens

Nederland heeft een van de betrouwbaarste elektriciteitsnetten van de wereld. Dit is echter niet ontworpen voor de snelle ontwikkelingen die nu plaatsvinden. De forse groei van het aantal warmtepompen, zonnepanelen, e-boilers, elektrificatie van bedrijfsprocessen en de installatie van oplaadpunten voor personenvervoer én elektrische vrachtwagens zette in 2023 door en zal ook de komende jaren verder stijgen. Een groot deel van de industrie moet daarnaast nog verduurzamen, de woningbouwambities zijn enorm en ook de verduurzaming van bestaande woningen gaat veel van het elektriciteitsnet vragen. Het is belangrijk om een zo goed mogelijk inzicht te krijgen in de te verwachten groei in vraag naar elektriciteit bij bedrijven en de industrie. Daarom vraagt Liander elk jaar via de 10-jaarsprognose uit welke vermogen ondernemers verwachten nodig te hebben.

Scherper beeld voor uitbreiding elektriciteitsnet

Met de te verwachten transportvermogens van klanten met een grootzakelijke aansluiting kan Liander een betere inschatting maken van de totale toekomstige belasting op het elektriciteitsnet in het verzorgingsgebied van Liander. Er ontstaat met deze informatie een scherper beeld over hoeveel extra capaciteit er op welke plaats op het elektriciteitsnet nodig is. Mede op basis hiervan maken we de plannen voor de uitbreiding van het regionale elektriciteitsnet, zodat in de toekomst ook daadwerkelijk de benodigde capaciteit voor ondernemers beschikbaar is. Daarnaast wordt het ook gebruikt als input voor de prognoses die met TenneT worden gedeeld, zodat zij weten wat er nodig is op het hoogspanningsnet. Het is daarom belangrijk dat grootzakelijke klanten ook deze nieuwe prognose vóór 1 april 2024 invullen. Bij het opgeven van de 10-jaarsprognose adviseert Liander deze klanten om rekening te houden met toekomstige ontwikkelingen, zoals uitbreiding of verduurzaming van de bedrijfsvoering. De resultaten van de enquête worden verwacht in juni.

Invullen 10-jaarsprognose

Liander ziet dat ondernemers nu vooral grote stappen willen zetten met de verduurzaming van hun bedrijfswagens en voor hun warmteproductie van aardgas overstappen op industriële elektrische boilers. Hiervoor vragen zij zeer grote vermogens aan. Het invullen van de 10-jaarsprognose is nadrukkelijk geen garantie op het verkrijgen van extra vermogen. Dit hangt af van het beschikbare transportvermogen in deze regio op dat moment. Er kunnen geen rechten aan het invullen worden ontleend. Ook legt het geschatte transportvermogen voor de komende 10 jaar een klant geen verplichting op tot extra afname.

Op dit moment is elektriciteit voor veel ondernemingen het enige alternatief voor aardgas. Maar zeker op de langere termijn zijn er meer opties voor de industrie en bedrijven als alternatief voor aardgas, zoals groen gas, waterstof, en duurzame warmte. We adviseren ondernemers om deze opties mee te wegen in hun verduurzamingsplannen. Grootzakelijke klanten kunnen hun 10-jaarsprognose invullen op hun Mijn Liander-account. Klanten die nog niet over een account beschikken kunnen dit makkelijk aanmaken op deze pagina.

Klik hier voor meer informatie over de 10-jaarsprognose.