Hoge energieprijzen laten ook netbeheertarieven stijgen

Hoge energieprijzen laten ook netbeheertarieven stijgen

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft op 6 oktober de voorstellen van de netbeheertarieven 2023 openbaar gemaakt. In het voorstel stijgen de tarieven in 2023 ten opzichte van de tarieven in 2022. Hoeveel ze stijgen verschilt per netbeheerder en de capaciteit van de aansluiting. Eind november worden de definitieve tarieven voor 2023 bekendgemaakt.

De kosten van de netbeheerders zijn een onderdeel van de energierekening. Volgend jaar wordt een gemiddelde stijging voorzien in de netwerkkosten voor consumenten van 40% voor elektriciteit en 20% voor gas. De kosten die de regionale netbeheerder in rekening brengt bij huishoudens stijgen daarmee in 2023 gemiddeld met 92-138 euro per jaar, wat neerkomt op 8-12 euro per maand. De netbeheerders beseffen dat dit een forse stijging is, zeker in combinatie met de hoge energieprijzen. Ook de netbeheertarieven van zakelijke klanten en grootverbruikers van energie stijgen. De mate van de stijging is afhankelijk van de grootte van de aansluiting en het verbruik. 

De tarieven van netbeheerders zijn wettelijk gereguleerd. Toezichthouder ACM bepaalt hoeveel elke netbeheerder voor zijn diensten bij consumenten en bedrijven in rekening mag brengen.  

Gestegen kosten van energie

De stijging van de tarieven wordt deels veroorzaakt doordat netbeheerders ook zelf te maken hebben met gestegen prijzen van energie. Bij het transport van gas en elektriciteit en bij het omzetten van hoogspanning naar laagspanning gaat energie verloren; netverliezen. Deze netverliezen kopen netbeheerders in. Omdat de netbeheerders net als iedereen veel meer voor gas en elektriciteit betalen dan vorig jaar zijn deze kosten toegenomen.  

De ACM heeft besloten dat de gestegen kosten van netbeheerders niet ten koste mogen gaan van de investeringsruimte die noodzakelijk is voor de energietransitie. Netbeheer Nederland is daar blij om, hiermee biedt ACM de mogelijkheid aan regionale netbeheerders een voorschot op een deel van de kostentoename komend jaar al in de tarieven te verrekenen. Hiermee onderkent ACM ook het probleem van de netverliezen en hiermee geeft ACM ruimte aan de energietransitie. 
Voor TenneT onderzoekt de ACM nog een alternatieve oplossing.
Uiteraard blijven de netbeheerders kritisch kijken naar de eigen efficiëntie, om de kosten voor de gebruikers zo laag mogelijk te houden

Ook wordt de tariefstijging veroorzaakt door de hoge inflatie en de gestegen inkoopkosten van landelijk netbeheerder TenneT. De regionale netbeheerders zijn op hun beurt namelijk aangesloten op het net van TenneT . TenneT heeft eveneens te maken met gestegen prijzen van energie en vermogensdiensten als gevolg van ontwikkelingen op de elektriciteitsmarkt. Daarnaast is ook de hoeveelheid benodigde redispatch gestegen, mede doordat TenneT verbindingen tijdelijk buiten bedrijf moet nemen om veilig aan de uitbreiding van het net te kunnen werken. 

Maatregelenpakket energieprijzen

Tijdens Prinsjesdag heeft het kabinet een maatregelenpakket energieprijzen aangekondigd met een prijsplafond voor elektriciteit en gas. Bij de totstandkoming van dit pakket voor energieprijzen is rekening gehouden met de stijging van netwerktarieven in 2023. 

Energietransitie vraagt om een zwaarder en flexibeler netwerk

De energietransitie vraagt om flinke uitbreiding en verzwaring van de elektriciteitsnetten. Met de inkomsten zorgen netbeheerders voor goed onderhoud van het huidige elektriciteitsnet en wordt er dagelijks hard gewerkt aan de uitbreiding ervan, zodat energie ook in de toekomst voor iedereen beschikbaar blijft. Tegelijk werken netbeheerders aan het net waarbij de energie niet langer centraal maar decentraal wordt opgewekt en waarbij fossiele brandstoffen grotendeels worden vervangen door duurzame energiebronnen zoals wind en zon.  

Meer weten over de tarieven bij Liander? Bekijk hier de informatiepagina over de tarieven voor 2023.

Bekijk gerelateerd nieuws:

Ondernemers maken massaal plannen voor snelle elektrificatie bedrijfsvoering

Ondernemers maken massaal plannen voor snelle elektrificatie bedrijfsvoering

De industrie en grote bedrijven maken massaal plannen voor de elektrificatie van hun bedrijfsvoering, zo blijkt uit de j ...

Lees artikel

Aansluittermijnen zorgen voor duidelijkheid, niet voor versnelling

Aansluittermijnen zorgen voor duidelijkheid, niet voor versnelling

Midden juli is de ACM een consultatie gestart over de duur van aansluittermijnen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) ...

Lees artikel