Liander plaatst tot 2030 wekelijks 60 nieuwe transformatorhuisjes

Liander plaatst tot 2030 wekelijks 60 nieuwe transformatorhuisjes

Elke week zo’n zestig nieuwe transformatorhuisjes, dat is tot 2030 nodig om de laagspanningsnetten uit te breiden en te verzwaren. Om dit voor elkaar te krijgen, komt Liander met een nieuwe werkwijze: de buurtaanpak. Dit betekent dat het elektriciteitsnet in een hele buurt in één keer wordt versterkt. Door meer huisjes tussen de kabels te plaatsen, worden de kabels korter en het energienet krachtiger. In Beverwijk gaat deze werkwijze van start. Liander plaatst hier het komende jaar tien nieuwe transformatorhuisjes.

Eén van de gevolgen van de energietransitie is dat steeds meer mensen laadpalen, zonnepanelen en warmtepompen willen aansluiten. Dat zorgt voor problemen op het elektriciteitsnet. Om dit soort problemen in de toekomst voor te zijn start Liander met de buurtaanpak in Beverwijk en gaat dit de komende jaren in het hele verzorgingsgebied doen. 

Dit is nodig, omdat de energietransitie nu echt vaart krijgt. Er ligt een klimaatakkoord met stevige ambities. Daarnaast worden in Nederland veel nieuwe woningen gebouwd, groeit de economie sterk en wordt er gedigitaliseerd. Dit zorgt voor een explosieve vraag naar elektriciteit. Ook de elektriciteitsnetten in woonwijken worden steeds hoger belast, omdat het gebruik van elektriciteit de afgelopen jaren enorm is veranderd. Denk bijvoorbeeld aan zonnepanelen die op zonnige dagen allemaal tegelijk veel stroom aan het net in de wijk terugleveren. Of aan warmtepompen die op koude dagen juist allemaal tegelijk stroom afnemen om huizen te verwarmen. En ook laadpalen, inductiekookplaten en andere elektrische apparaten, hebben grote invloed op het piekgebruik van het elektriciteitsnet.  

Toenemend aantal storingen in laagspanningsnet

Het huidige laagspanningsnet is niet geschikt voor deze toenemende vraag. Daar zijn nu al de gevolgen van te merken, doordat klanten spanningsklachten ervaren bij het terugleveren van zonnestroom. Of dat de capaciteit van de kabel onvoldoende is voor de stroomvraag van de huizen die zijn aangesloten op deze kabel. Dan schakelen op die plek de zonnepanelen af, knippert het licht in huis, werken elektrische apparaten niet goed of laadt de auto niet meer op.

Proactieve buurtaanpak

Om te voorkomen dat deze toenemende vraag tot meer spanningsklachten en zelfs storingen leidt, moet het tempo dus omhoog. Daarom heeft Liander een werkwijze ontwikkeld waarin proactief een hele buurt in één keer wordt aangepakt. Deze opschaling levert voordelen op in de uitvoering, maar ook al in de voorbereiding en samenwerking met de gemeente.  Samen met de gemeente spreekt  Liander eerder af waar de huisjes moeten komen, omwonenden krijgen de nodige informatie eerder en Liander en aannemers voeren al het werk in één keer uit.  

Anne Klaas Jellema, directeur Asset & Productmanagement: “We kijken nu in welke buurten we als eerste gaan versnellen, vanuit de technische noodzaak (waar zijn er al, of voorzien we capaciteits- en spanningsproblemen). In die volgorde maken we voor de buurten een nieuw toekomstbestendig netontwerp. Met de gemeente gaan we  in gesprek over locaties voor de nieuw te plaatsen transformatorhuisjes. Als we overeenstemming hebben bereikt over de locaties, voeren we  de werkzaamheden  uit. Door sneller, slimmer en meer samen te werken, kunnen we tempo maken en 3500 huisjes per jaar plaatsen. Zo’n gigantische klus hebben we niet in één keer in onze vingers. De komende jaren ontwikkelen we steeds meer snelheid door goede samenwerking, automatisering en opleiden van gespecialiseerde teams, zodat huizen, auto's en buurten kunnen verduurzamen”.   

Verdubbeling transformatorhuisjes

Op dit moment heeft Liander ongeveer 35.000 transformatorhuisjes. De verwachting is dat dit aantal in 2040 is verdubbeld. Door sneller, slimmer en meer samen te werken, wil de netbeheerder uiteindelijk 3500 huisjes per jaar plaatsen. Omdat Liander niet alle buurten tegelijk kan aanpakken, is het nodig verduurzamingsplannen van gemeenten, woningbouwverenigingen en consumenten goed op elkaar af te stemmen. Daarnaast is er in elke buurt ruimte nodig voor kabels en transformatorhuisjes. Samen met de gemeente betrekt Liander de omgeving zo goed mogelijk, zodat bewoners weten waar en wanneer ze overlast kunnen verwachten en wat er gaat gebeuren. Klaas Dekkers, projectleider gemeente Beverwijk: “Als alle partijen die betrokken zijn bij de energietransitie en het herinrichten van een woonwijk naar moderne maatstaven meer samenwerken, gaat het een stuk sneller. Deze buurtaanpak is daar een mooi voorbeeld van”.