Liander opent loket SDE++-subsidie 2022

Liander opent loket SDE++-subsidie 2022

SDE++

Producenten van duurzame energie kunnen vanaf 28 juni 2022 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland opnieuw subsidie aanvragen. Om aanspraak te kunnen maken op de Subsidieregeling voor Duurzame Energie (SDE++) is een transportindicatie van de netbeheerder nodig. Liander heeft vandaag zijn online loket geopend waar ondernemers in Friesland, Flevoland, Gelderland, Noord-Holland en een deel van Zuid-Holland een aanvraag voor een transportindicatie kunnen doen.

De transportindicatie is een verklaring van de netbeheerder, die aangeeft dat het elektriciteitsnet op het moment van aanvragen voldoende capaciteit biedt voor duurzame opwekprojecten, zoals zonnedaken, zonneweiden en windmolens. De controle draagt er aan bij dat geen subsidie wordt verstrekt aan projecten waar het elektriciteitsnet onvoldoende capaciteit biedt. Hierdoor wordt de slagingskans van projecten die subsidie ontvangen groter.

Netbeheerder Liander wijst er op dat op veel plaatsen de maximale capaciteit van het elektriciteitsnet is bereikt, waardoor er pas weer plaats is voor nieuwe initiatieven nadat het net is uitgebreid.

Transportindicatie is geen garantie

Liander geeft alleen transportindicaties af voor gebieden waar op het moment van aanvraag voldoende ruimte op het elektriciteitsnet is. De verklaring is een momentopname en biedt geen garantie dat het aangevraagde vermogen in de toekomst beschikbaar is. Tussen de aanvraag van de transportindicatie, de toekenning van de subsidie door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de opdrachtverstrekking aan Liander bevindt zich een flinke tijd doordat verschillende procedures moeten worden doorlopen. In deze tussenliggende periode kunnen er andere nieuwe duurzame opwekprojecten in een gebied worden gerealiseerd. Daardoor kan het elektriciteitsnet hier alsnog zijn maximale capaciteit hebben bereikt. In dat geval moeten producenten die een transportindicatie hebben ontvangen wachten met leveren van stroom totdat Liander het net heeft uitgebreid of andere oplossingen heeft ingezet. Voor bedrijven die hun duurzaam opgewekte energie willen leveren heeft Liander een stappenplan opgesteld. Hierin legt de netbeheerder uit welke stappen een producent van duurzame energie moet doorlopen om teleurstellingen te voorkomen. Liander adviseert producenten om ná het verkrijgen van de subsidie eerst de benodigde netcapaciteit te contracteren voordat er investeringen worden gedaan.

13 miljard euro subsidie

De SDE++ regeling 2022 opent 28 juni en sluit 6 oktober. In totaal wordt er 13 miljard euro aan subsidie beschikbaar gesteld voor verschillende technieken. RVO biedt op haar website meer informatie.

Meer congestiegebieden

Ruim 60% van de projecten die van Liander in 2021 een transportindicatie ontving, bevindt zich in Flevoland, Gelderland of Friesland. In grote delen van deze provincies heeft het elektriciteitsnet van TenneT, beheerder van het hoogspanningsnet, zijn maximale capaciteit bereikt. TenneT onderzoekt of hier congestiemanagement mogelijk is. Is dat niet het geval? Dan is er pas na verzwaring van het net door TenneT, ruimte voor nieuwe initiatieven om grootschalig duurzame energie op te wekken. Dat zal naar verwachting meerdere jaren gaan duren. Dit kan betekenen dat een verkregen SDE-beschikking niet gerealiseerd kan worden, omdat er niet tijdig transportcapaciteit beschikbaar is.

Snelle ontwikkelingen

Het Nederlandse elektriciteitsnet behoort tot de betrouwbaarste van de wereld maar is niet ontworpen voor de snelle ontwikkelingen die nu plaatsvinden. Door de groeiende economie, de digitalisering van de samenleving, het in recordtempo bouwen van huizen en het verduurzamen van de energievoorziening ontstaat er steeds meer drukte op het net. Om aan de toenemende elektriciteitsvraag te voldoen breidt Liander het elektriciteitsnet op veel plaatsen fors uit. Dit kost veel tijd, met name door het grote tekort aan technici, gebrek aan ruimte voor nieuwe elektriciteitsstations en verouderde wet- en regelgeving.

Bekijk gerelateerd nieuws:

Extra ruimte op het bestaande elektriciteitsnet door nieuwe regelgeving

Extra ruimte op het bestaande elektriciteitsnet door nieuwe regelgeving

Netbeheerders kunnen het elektriciteitsnet beter gaan benutten in gebieden waar een tekort aan capaciteit is. Toezichtho ...

Lees artikel

Jaarbericht van Liander over 2021 gepubliceerd

Jaarbericht van Liander over 2021 gepubliceerd

Liander heeft vandaag het jaarbericht over 2021 gepubliceerd. Deze separate publicatie van de netbeheerder is verplicht ...

Lees artikel