Extra ruimte op het bestaande elektriciteitsnet door nieuwe regelgeving

Extra ruimte op het bestaande elektriciteitsnet door nieuwe regelgeving

Netbeheerders kunnen het elektriciteitsnet beter gaan benutten in gebieden waar een tekort aan capaciteit is. Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft hiervoor vandaag nieuwe regelgeving gepubliceerd. In vier gebieden is netbeheerder Liander eerder al pilots gestart om ervaring op te doen met de nieuwe regels.

Met deze spelregels krijgen de netbeheerders, grootverbruikers en grote producenten van wind- en zonnestroom meer mogelijkheden om op plaatsen waar het net zijn maximale capaciteit heeft bereikt, flexibel met energievraag- en aanbod om te gaan totdat de netuitbreiding gerealiseerd is. Hierdoor wordt de beperkte beschikbare ruimte van het elektriciteitsnet beter benut en ontstaat eerder ruimte voor nieuwe partijen, zoals producenten van groene stroom.  

Vraag en aanbod

Netbeheerders werken hard aan slimme oplossingen om het bestaande net efficiënter te benutten. Een van de slimme flexibele oplossingen waar Liander en andere netbeheerders op inzetten is congestiemanagement. Met een systeem van afspraken en biedingen kan schaarse capaciteit op het elektriciteitsnet lokaal beter verdeeld worden op plaatsen waar het net zijn maximale capaciteit heeft bereikt. Dat kan op plekken waar veel duurzame stroom wordt opgewekt, bijvoorbeeld door zonneparken. Ook op plekken waar juist een grote vraag is naar elektriciteit kan congestiemanagement uitkomst bieden. Denk daarbij aan tuinders, distributiecentra en bedrijven met eigen opslagmogelijkheden. Hierdoor kunnen we meer partijen aansluiten, totdat de werkzaamheden aan het elektriciteitsnet zijn afgerond.

De ACM heeft nu meerdere spelregels opgesteld om congestiemanagement beter mogelijk te maken.  Naast grootverbruikers die energie afnemen, kunnen nu ook producenten die grootschalig duurzame energie opwekken tegen een financiële vergoeding meedoen aan congestiemanagement. Als in een gebied het stroomaanbod of de stroomvraag groter is dan het netwerk aankan, kan de netbeheerder een oproep via het platform GOPACS aan (markt)partijen doen om meer of juist minder elektriciteit te gebruiken of op te wekken. De (markt)partijen geven vervolgens aan tegen welke prijs zij dit willen doen. Als de netbeheerder vervolgens de biedingen accepteert, doet de producent of verbruiker wat het heeft beloofd en krijgt daarna zijn of haar vergoeding. 

Daarnaast zijn er nog drie nieuwe spelregels:

  • Naast dagbiedingen kunnen netbeheerders nu ook langetermijncontracten afsluiten met grootverbruikers en producenten
  • Verbruikers en producenten met kleinere aansluitingen zich kunnen groeperen en gezamenlijk deelnemen aan congestiemanagement
  • De netbeheerder kan in sommige gevallen ook verbruikers en producenten van (grootschalige) wind- en zonnestroom verplichten om tegen een financiële vergoeding de vraag naar transport te verminderen. De netbeheerders werken samen uit hoe zij dit in de praktijk gaan toepassen.

Hoe verder?

De netbeheerders krijgen 6 maanden de tijd om deze toe te passen in hun bedrijfsprocessen. Liander is vorig jaar al gestart met een aanpak voor de nieuwe spelregels. In vier gebieden zijn we pilots gestart om ervaring op te doen, namelijk in Westhaven, Schenkenschans, Ulft en Marnezijl. Dat helpt ons om straks de doorlooptijden voor nieuwe en oude onderzoeken te kunnen verkorten en om klanten in deze gebieden sneller van transportcapaciteit te voorzien. Ook hebben we al eerder gewerkt met congestiemanagement en flexibiliteitsmarkten onder de oude regels.

Nieuwe congestieonderzoeken zullen we voortaan doen volgens de nieuwe regelgeving van de ACM. Daarnaast gaan we ook oude onderzoeken opnieuw doen, met gebruik van de nieuwe spelregels. Het is mogelijk dat dan meer ruimte is voor flexibiliteit op het elektriciteitsnet dan eerder werd aangenomen. We streven er naar om binnen 1 jaar na publicatie van het definitieve besluit het grootste gedeelte van de congestiegebieden onderzocht te hebben. Als we een onderzoek naar congestiemanagement starten, zullen we klanten in dat gebied daarover informeren.

Meer weten over de nieuwe regelgeving? Lees dan het nieuwsbericht op de website van Netbeheer Nederland.

Bekijk gerelateerd nieuws:

Update capaciteit elektriciteitsnet

Update capaciteit elektriciteitsnet

Op het elektriciteitsnet in Friesland, Gelderland en Noord-Holland zijn nieuwe knelpunten ontstaan. De maximale capacite ...

Lees artikel

Liander opent loket SDE++-subsidie 2022

Liander opent loket SDE++-subsidie 2022

Producenten van duurzame energie kunnen vanaf 28 juni 2022 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland opnieuw subsidi ...

Lees artikel