Liander volgt wens Friese overheden bij prioriteren uitbreiding elektriciteitsnet

Liander volgt wens Friese overheden bij prioriteren uitbreiding elektriciteitsnet

Netbeheerder Liander gaat in Friesland gehoor geven aan de wensen van de provincie, gemeenten en het waterschap voor het prioriteren bij de uitbreiding van het middenspanningsnet. De overheden hebben hun zogenoemde afwegingskader met daarin de gewenste volgorde voor de uitvoering van werkzaamheden in maart met Liander gedeeld.

Net als in andere provincies waar de netbeheerder actief is, heeft Liander in Friesland meer werk dan technici die het werk moeten uitvoeren. Liander kan daardoor niet alle geplande projecten om het elektriciteitsnet uit te breiden tegelijk aanpakken. 

Liander staat door de explosieve vraag naar elektriciteit en grootschalige regionale productie van groene stroom voor het grootste werkpakket in zijn bestaan. Op zeer veel plaatsen werkt de netbeheerder aan uitbreiding van het elektriciteitsnet. Omdat de vraag naar capaciteit sneller toeneemt dan de netbeheerder zijn net kan uitbreiden bereikt het elektriciteitsnet op steeds meer plaatsen zijn maximale capaciteit en ontstaan er wachtlijsten. Gemeenten en provincies trekken steeds vaker bij Liander aan de bel om hun zorgen te delen dat maatschappelijke projecten geen tijdige doorgang kunnen vinden.

Voortrekkersrol

De provincie Fryslân, de Friese gemeenten en het waterschap Wetterskip Fryslân - verenigd in de Regionale energiestrategie (RES) - hebben eind maart een afwegingskader gemaakt voor Liander. In het Afwegingskader geven de overheden hun wensen aan voor de volgorde van de uitvoering van 22 geplande uitbreidingsprojecten van het provinciale middenspanningsnet, onderdeel van project NuLelie. Het is voor het eerst dat overheden een afwegingskader opstellen om de netbeheerder te helpen met het prioriteren van netverzwaringen.

Bij het vaststellen van de planning van de werkzaamheden aan het Friese middenspanningsnet heeft Liander het afwegingskader toegepast voor de betreffende 22 projecten. In lijn met de prioriteringswensen van de RES betekent dit dat uitbreiding van het net zich eerst richt op de werkzaamheden die nodig zijn voor de levering van elektriciteit. Deze werkzaamheden hebben voorrang gekregen op de uitbreidingswerkzaamheden die teruglevering van elektriciteit mogelijk maken. Daarnaast is nadrukkelijk gekeken welke projecten de grootste maatschappelijke meerwaarde realiseren.

Bekijk gerelateerd nieuws:

Update capaciteit elektriciteitsnet

Update capaciteit elektriciteitsnet

Op het elektriciteitsnet in Amsterdam, Gelderland en Noord-Holland zijn nieuwe knelpunten ontstaan. De maximale capacite ...

Lees artikel

Update capaciteit elektriciteitsnet

Update capaciteit elektriciteitsnet

Op het elektriciteitsnet in Friesland, Gelderland en Noord-Holland zijn nieuwe knelpunten ontstaan. De maximale capacite ...

Lees artikel