Tekort aan materialen raakt ook klanten van Liander

Tekort aan materialen raakt ook klanten van Liander

Klanten van Liander krijgen vaker te maken met langere wachttijden voor een nieuwe aansluiting op het elektriciteitsnet of de verzwaring van een bestaande aansluiting. Het wereldwijde tekort aan grondstoffen en materialen zorgt ervoor dat sommige werkzaamheden moeten worden uitgesteld. Onder andere elektriciteitsmeters, kabels en transformatoren zijn niet altijd meer voldoende op voorraad. Zowel consumenten als bedrijven gaan het ongemak van deze tekorten ervaren.

Door de energietransitie, aanhoudende economische groei, de stevige woningbouwopgave en digitalisering van de samenleving stijgt de vraag naar elektriciteit. Verduurzaming speelt daarbij een belangrijke rol. Onder andere elektrisch vervoer, warmtepompen voor woningen en elektrische boilers voor bedrijven nemen in snel tempo toe. Tegelijkertijd wordt elektriciteit steeds meer duurzaam opgewekt met zon en wind. Voor al die ontwikkelingen moet het elektriciteitsnet op veel plaatsen worden uitgebreid of verzwaard. Dit is een gigantische operatie waarvoor we veel werk moet verrichten. Liander gaat de komende drie jaar onder andere 2.300 nieuwe transformatorhuisjes bouwen en 6.500 kilometer kabel leggen. Bovendien vervangen we bij duizenden huishoudens de elektriciteitsmeter voor een zwaardere variant.

Materialen niet beschikbaar

Liander heeft op dit moment, net als veel andere bedrijven, veel last van het wereldwijde tekort aan materialen. Een gebrek aan grondstoffen en chips, stilgevallen productielijnen en haperende logistieke bewegingen leiden tot tekorten van onder andere elektriciteitsmeters en kabels. Daardoor moeten klanten langer wachten op een aansluiting op het elektriciteitsnet of de verzwaring van hun bestaande aansluiting. Dat geldt bijvoorbeeld voor mensen die elektrisch willen gaan koken of een warmtepomp of laadpaal willen installeren. De specifieke meters die daarvoor nodig zijn, zijn nog maar beperkt beschikbaar. Ook verschillende woningbouwprojecten lopen vertraging op omdat elektriciteitskabels die nodig zijn om woningen aan te sluiten maar beperkt leverbaar zijn.

COO Marlies Visser: “De gevolgen van het tekort aan materialen zijn direct merkbaar voor onze klanten. Hoe graag wij consumenten en bedrijven ook willen aansluiten, dit lukt niet altijd op de datum die zij wensen. Dat vind ik enorm vervelend. Mensen willen hun woning of bedrijf verduurzamen. Daarin investeren ze veel tijd en geld. Als ze dan langere tijd moeten wachten op de juiste aansluiting, zorgt dat voor ongemak en verliezen.”

Voor sommige bedrijven komen de vertragingen door materiaaltekorten bovenop de al oplopende wachttijden voor een aansluiting op het elektriciteitsnet of de verzwaring hiervan. Deze oplopende wachttijden ontstaan door een combinatie van de enorme hoeveelheid werk, het tekort aan technisch personeel en de soms beperkte plaats in de openbare ruimte.

Onzekere leveringen

Liander doet er alles aan om toch zoveel mogelijk werk uit te voeren. Dat doen we onder andere door gebruikte materialen opnieuw in te zetten. Ook maken we afspraken met leveranciers om meer materialen te leveren als deze weer voorradig zijn en zoeken we nieuwe leveranciers. Maar de ervaring is dat leveranciers op dit moment hun planningen niet altijd kunnen nakomen vanwege de eerder geschetste wereldwijde problemen. Dit zorgt voor vertraging van leveringen en beperkte voorraden van materialen. Klanten die als gevolg van een tekort aan materialen langer moeten wachten, worden door Liander persoonlijk geïnformeerd. Zodra de materialen weer beschikbaar zijn, nemen we contact op voor een afspraak om het werk weer op te pakken.

Bekijk gerelateerd nieuws:

Netbeheerders en gemeente presenteren gezamenlijk plan van aanpak uitbreiding elektriciteitsnet Amsterdam

Netbeheerders en gemeente presenteren gezamenlijk plan van aanpak uitbreiding elektriciteitsnet Amsterdam

Ook in Amsterdam groeit de vraag naar stroom enorm snel. Om knelpunten op te lossen en alle consumenten en ondernemers i ...

Lees artikel

Update capaciteit elektriciteitsnet

Update capaciteit elektriciteitsnet

Op het elektriciteitsnet in Gelderland en Noord-Holland zijn nieuwe knelpunten ontstaan. De maximale capaciteit van het ...

Lees artikel